Kiểm tra bài cũ?
Thuỷ quyển là gì?mô tả vòng tuần hoàn nước?
TIẾT 21 SÓNG. THUỶ TRIỀU.DÒNG BIỂN
I- SÓNG BIỂN
Sóng biển là gì?(liên hệ đến hiện tượng sóng lúa trên cánh đồng)
- Sóng biển là hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng
Nguyên nhân nào sinh ra sóng?
- Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng là gió
Mô tả sóng bạc đầu qua ảnh trên?
Sóng như thế nào được gọi là sóng thần?tại sao có sóng thần?tác hại như thế nào?
Tiết 19 SÓNG. THUỶ TRIỀU.DÒNG BIỂN
I- SÓNG BIỂN
II- THUỶ TRIỀU
Thuỷ triều là gì?
- Thuỷ triều là dao động thường xuyên,có chu kỳ của nước biển và đại dương
Nguyên nhân sinh ra thuỷ triều?
- Nguyên nhân: Do ảnh hưởng sức hút của Mặt Trăng,Mặt Trời
Tiết 19 SÓNG. THUỶ TRIỀU.DÒNG BIỂN
Vào các ngày “triều cường”vị trí của Trái đất,Mặt trăng và Mặt trời như thế nào?Giải thích?
Vào các ngày :triều kém”vị trí của Trái đất,Mặt trăng và Mặt trời như thế nào?giải thích?
Mô hình giao động của thuỷ triều
Tiết 19 SÓNG. THUỶ TRIỀU.DÒNG BIỂN
400B
00
400N
Dòng biển lạnh
Dòng biển nóng
Gônxtrim
Bắc TBD
Nam xích ��o
Brazil
Mozambique
Curoshio
Đông Úc
California
Labrado
Oiasivo
Peru
Benghela
Dòng theo gió Tây
Dòng theo gió Đông
Tây Úc
Canary
Dòng theo gió mùa
Tiết 19 SÓNG. THUỶ TRIỀU.DÒNG BIỂN
III- DÒNG BIỂN
Thảo luận:nhóm 1 tìm hiểu về dòng biển nóng,nhóm 2 dòng biển lạnh?(nơi xuất phát,hướng chảy?)
Dòng biển là gì?nguyên nhân nào sinh ra các dòng biển
Tiết 19 SÓNG. THUỶ TRIỀU.DÒNG BIỂN
III- DÒNG BIỂN
Dòng biển là sự dịch chuyển của nước biển với lưu lượng lớn và quãng đường dài
nguyên nhân: Chủ yếu do gió
- Dòng biển nóng phát sinh ở xích đạo chảy về phía cực
- Dòng biển lạnh xuất phát từ cực và khoảng 30-40độ chảy về phía Xích đạo
400B
00
400N
Dòng biển lạnh
Dòng biển nóng
Gônxtrim
Bắc TBD
Nam xích ��o
Brazil
Mozambique
Curoshio
Đông Úc
California
Labrado
Oiasivo
Peru
Benghela
Dòng theo gió Tây
Dòng theo gió Đông
Tây Úc
Canary
Dòng theo gió mùa
Tiết 19 SÓNG. THUỶ TRIỀU.DÒNG BIỂN
III- DÒNG BIỂN
Quan sát những khu vực khí hậu gió mùa(Đông á,Nam á, Đông nam á) các dòng biển nóng và lạnh chảy hướng như thế nào với nhau?
Quan sát và chứng minh các dòng biển nóng và lạnh đối xứng nhau qua bờ các đại dương?
Tiết 19 SÓNG. THUỶ TRIỀU.DÒNG BIỂN
III- DÒNG BIỂN
Nhắc lại những kiến thức cần nhớ của bài học hôm nay?
I- SÓNG BIỂN
- Sóng biển là hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng
- Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng là gió
II- THUỶ TRIỀU
- Thuỷ triều là dao động thường xuyên,có chu kỳ của nước biển và đại dương
- Nguyên nhân: Do ảnh hưởng sức hút của Mặt Trăng,Mặt Trời
- Dòng biển là sự dịch chuyển của nước biển với lưu lượng lớn và quãng đường dài
- Dòng biển nóng phát sinh ở xích đạo chảy về phía cực
- Dòng biển lạnh xuất phát từ cực và khoảng 30-40độ chảy về phía Xích đạo
400B
00
400N
Dòng biển lạnh
Dòng biển nóng
Gônxtrim
Bắc TBD
Nam xích ��o
Brazil
Mozambique
Curoshio
Đông Úc
California
Labrado
Oiasivo
Peru
Benghela
Dòng theo gió Tây
Dòng theo gió Đông
Tây Úc
Canary
Dòng theo gió mùa
Ở vùng chí tuyến bờ nào của lục địa có mưa nhiều?bờ nào mưa ít?tại sao?
- Về nhà học bài và hoàn thành bài tập vở thực hành!