BÀI 20: HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ. MƯA
Gv: Phan Thị Nhật Hoàng
BÀI 20: HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ. MƯA
Hơi nước và độ ẩm của không khí
a. Hơi nước và độ ẩm không khí
BÀI 20: HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ. MƯA
Hơi nước và độ ẩm của không khí
a. Hơi nước và độ ẩm không khí
BÀI 20: HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ. MƯA
Hơi nước và độ ẩm của không khí
a. Hơi nước và độ ẩm không khí
Tại sao trong không khí lại có độ ẩm?
BÀI 20: HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ. MƯA
Hơi nước và độ ẩm của không khí
a. Hơi nước và độ ẩm không khí
Dụng cụ đo độ ẩm của không khí
Lượng hơi nước tối đa trong không khí
Độ ẩm tuyệt đối (g/m3)
Độ ẩm tương đối (%)
BÀI 20: HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ. MƯA
Hơi nước và độ ẩm của không khí
a. Hơi nước và độ ẩm không khí
Nhận xét về mối quan hệ giữa nhiệt độ và lượng hơi nước tối đa trong không khí ?
BÀI 20: HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ. MƯA
Hơi nước và độ ẩm của không khí
a. Hơi nước và độ ẩm không khí
Khi nào hơi nước trong không khí bão hòa?
BÀI 20: HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ. MƯA
Hơi nước và độ ẩm của không khí
Hơi nước và độ ẩm không khí
Độ ẩm không khí là lượng hơi nước chứa trong không khí
Muốn biết không khí có độ ẩm cao hay thấp, người ta sử dụng dụng cụ Ẩm kế
BÀI 20: HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ. MƯA
1. Hơi nước và độ ẩm của không khí
Thêm hơi nước
Bị lạnh đi do bốc lên cao
Tiếp xúc với khối khí lạnh
Hơi nước trong không khí đọng lại thành hạt nước
Ngưng tụ
Sương
Mây
Mưa
b. Sự ngưng tụ
Không khí đã bão hòa
Nước trên mặt
Nước ngầm
VÒNG TUẦN HOÀN NHỎ
VÒNG TUẦN HOÀN LỚN
BỐC
HƠI
GIÓ ĐƯA MÂY VÀO ĐẤT LIỀN
RƠI TRỞ LẠI MẶT ĐẤT
DÒNG CHẢY RA BIỂN
BÀI 20: HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ. MƯA
2. Mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất
a. Tính lựa mưa trung bình của mỗi địa phương
BÀI 20: HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ. MƯA
2. Mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất
a. Tính lựa mưa trung bình của mỗi địa phương
BÀI 20: HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ. MƯA
2. Mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất
a. Tính lựa mưa trung bình của mỗi địa phương
Trong ngày = tổng số lượng mưa các lần trong ngày.
Trong tháng = Tổng lượng các ngày trong tháng
Trong năm = Tổng lượng mưa 12 tháng.
LMTB năm = Tổng lượng mưa nhiều năm chia cho số năm
BÀI 20: HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ. MƯA
2. Mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất
a. Tính lựa mưa trung bình của mỗi địa phương
BÀI 20: HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ. MƯA
2. Mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất
a. Tính lựa mưa trung bình của mỗi địa phương
Tính tổng lượng mưa trong năm ở HCM
Tính tổng lượng mưa các tháng: 5,6,7,8,9,10 ở HCM
Tính tổng lượng mưa các tháng: 11,12,1,2,3,4 ở HCM
Hình 53. Biểu đồ lượng mưa của TP. Hồ Chí Minh
BÀI 20: HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ. MƯA
2. Mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất
a. Tính lựa mưa trung bình của mỗi địa phương
Nhận xét lượng mưa ở Tp Hồ Chí Minh
BÀI 20: HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ. MƯA
2. Mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất
b. Sự phân bố lượng mưa trên thế giới
Bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới
BÀI 20: HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ. MƯA
2. Mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất
b. Sự phân bố lượng mưa trên thế giới

Sự phân bố lượng không đồng đều
Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo
Mưa ít ở 2 chí tuyến
Càng về 2 cực mưa càng ít
Lượng mưa còn phụ thuộc vào vị trí gần hay xa biển, dòng biển nóng hay dòng biển lạnh
GIẢI CỨU
ĐẠI DƯƠNG
Khả năng thu nhận hơi nước của không khí càng nhiều khi:
A. Không khí hạ xuống thấp
B. Không khí bốc lên cao
C. Nhiệt độ không khí giảm
D. Nhiệt độ không khí tăng
HẾT GIỜ
Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 20oC là:
A. 20g/cm3
D. 15g/cm3
C. 30g/cm3
B. 17g/cm3
HẾT GIỜ
A. Con người
B. Thực vật và động vật
D. Ao hồ
C. Biển và đại dương
Nguồn chính cung cấp hơi nước cho khí quyển là:
HẾT GIỜ
A. Càng thấp
B. Bằng 0
D. Trung bình
C. Càng cao
Lượng hơi nước chứa được càng nhiều, khi nhiệt độ không khí
HẾT GIỜ
C. 170C
B. 280C
D. Tất cả đều sai
A. 300C
Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 30oC là
HẾT GIỜ
A. 3g/m3
B. 4,5g/m3
D. 6g/m3
C. 5g/m3
Khi có nhiệt độ 10oC, lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được là:
HẾT GIỜ
Để tính lượng mưa rơi ở một địa phương, người ta dùng dụng cụ gì?
A. Nhiệt kế
B. Áp kể
C. Ẩm kế
D. Vũ kế
HẾT GIỜ
Việt Nam nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu?
A. Từ 201 - 500 mm.
D. Trên 2000 mm
C. Từ 501- l.000mm.
B. Từ 1.001 - 2.000 mm.
HẾT GIỜ