TRƯỜNG PTDTBT TH& THCS HỒNG NGÀI
Giáo viên: Lò Văn Bắc
VÌ H?C SINH TH�N Y�U
Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Em hãy cho biết mục đích và biện pháp bảo vệ rừng?
CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP
Nhắc lại vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt?

Vai trò trồng trọt trong nền kinh tế
- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người
- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
- Cung cấp nông sản để xuất khẩu
- Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi
- Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
Nhiệm vụ trồng trọt trong nền kinh tế
Phần 3: CHĂN NUÔI
Bài 30
Tiết 34: VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ
PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI
I. Vai trò của chăn nuôi
II. Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta
I. Vai trò của chăn nuôi
d
c
a
b
I. Vai trò của chăn nuôi
a
I. Vai trò của chăn nuôi
b
c
I. Vai trò của chăn nuôi
I. Vai trò của chăn nuôi
d
I. Vai trò của chăn nuôi
d
c
a
b
I. Vai trò của chăn nuôi
a
I. Vai trò của chăn nuôi
Ở gia đình các em nuôi những vật nuôi nào?Để lấy gì?
I. Vai trị c?a chan nuơi
Thịt gà
Thịt heo
Trứng
Sữa
a)
b)
c)
d)
Cung cấp thực phẩm
I. Vai trò của chăn nuôi
b
Trâu kéo cày
Bò kéo xe
Ngựa kéo xe
Voi kéo gỗ
a)
b)
c)
d)
Cung cấp sức kéo
I. Vai trò của chăn nuôi
Câu hỏi: Hiện nay nước ta còn cần sức kéo từ vật nuôi không?
c
I. Vai trò của chăn nuôi
Tại sao phân chuồng lại cần thiết cho cây trồng?
I. Vai trò của chăn nuôi
Làm cho đất tơi xốp, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.


I. Vai trò của chăn nuôi
C�u h?i: L�m th? n�o d? mơi tru?ng khơng b? ơ nhi?m vì ph�n c?a v?t nuơi?


Phân hữu cơ cần được ủ hoai mục.
I. Vai trò của chăn nuôi
a)
b)
c)
d)
Cung cấp phân bón cho ngành nông nghiệp
d
I. Vai trò của chăn nuôi
I. Vai trò của chăn nuôi
Câu hỏi: Ngành chăn nuôi có vai trò gì đối với ngành y dược?
I. Vai trò của chăn nuôi
Nuôi chuột bạch
để thí nghiệm
Vắc xin
a)
b)
c)
d)
Cung cấp nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác (thủ công, mỹ nghệ, sx vac-xin)
a)
b)
c)
d)
Cung cấp thực phẩm
Cung cấp sức kéo
Cung cấp phân bón cho ngành nông nghiệp
Cung cấp nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác (thủ công, mỹ nghệ, sx vac-xin)
Phục vụ
vui chơi,
giải trí
II. Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta:

Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi nước ta
Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất (giống, thức ăn, chăn nuôi, thú y).
Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lí (cơ sở vật chất, năng lực cán bộ…)
Tăng nhanh về khối lượng và chất lượng sản phẩm chăn nuôi (sạch, nhiều nạc…) cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Thế nào là phát triển chăn nuôi toàn diện?
Phát triển chăn nuôi toàn diện
Đa dạng về loại vật nuôi
Đa dạng về quy mô chăn nuôi
- Đa dạng về loại vật nuôi: Gà, bò, lợn, trâu…
Phát triển chăn nuôi toàn diện

Phát triển chăn nuôi toàn diện

Nhà nước
Nông hộ
Trang trại
Câu hỏi: Ở địa phương em có hình thức chăn nuôi nào?

Chan nuơi gia dình
chan nuơi trang tr?i.
II. Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta:

Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi nước ta
Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất (giống, thức ăn, chăn nuôi, thú y).
Bò Thái Lan
Gà Lơ go (Ý)
Bò Thái Lan
Lợn Lan đơ rát
Vịt siêu thịt
Nhân giống, lai giống, duy trì và cải tạo giống nội có năng suất cao phù hợp với điều kiện ở nước ta
Chế biến thức ăn hỗn hợp, nhân dân tiện sử dụng, hiệu quả kinh tế cao.
Nhà máy chế biến thức ăn
Tiêm phòng, chăm sóc, nuôi dưỡng, chữa bệnh đúng kỹ thuật, vệ sinh môi trường tốt
II. Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta:

Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi nước ta
Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất (giống, thức ăn, chăn nuôi, thú y).
Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lí (cơ sở vật chất, năng lực cán bộ…)
Tăng nhanh về khối lượng và chất lượng sản phẩm chăn nuôi (sạch, nhiều nạc…) cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
II. Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta:

Tăng cường về cơ sở vật chất.
II. Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta:

Đào tạo những cán bộ quản lý, bác sĩ thú y để phục vụ Địa phương.
Ở địa phương em có cán bộ giúp đỡ về kỹ thuật chăn nuôi cho gia đình không?
II. Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta:

Tăng nhanh về khối lượng và chất lượng sản phẩm chăn nuôi (sạch, nhiều nạc…) cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
II. Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta:

Câu hỏi: Em hiểu như thế nào là sản phẩm chăn nuôi sạch?
Sản phẩm chăn nuôi không chứa các chất độc hại.
II. Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta:

II. Nhi?m v? c?a ng�nh chan nuơi ? nu?c ta:
?H�y d�nh d?u v�o c�u d�ng:
a. Vai trị chan nuơi l� ph�t tri?n chan nuơi tồn di?n
b. Nhi?m v? c?a ng�nh chan nuơi l� d?y
m?nh chuy?n giao ti?n b? ki thu?t v�o s?n xu?t.
c. Chan nuơi cĩ nhi?m v? cung c?p nguy�n
li?u cho ng�nh cơng nghi?p nh?.

KIỂM TRA KIẾNTHỨC
Hãy vẽ bản đồ tư duy hệ thống lại kiến thức bài học
DẶN DÒ
- Về nhà học bài.
- Trả lời các câu hỏi cuối bài.
- Xem trước bài 31.