Phần
KĨ THUẬT ĐIỆN
hai
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA
Mục tiêu:
Biết được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách nối dây động cơ không đồng bộ ba pha.
Chương 6
MÁY ĐIỆN BA PHA
1. Khái niệm
Động cơ không đồng bộ ba pha là động cơ có tốc độ quay của rotor (n) nhỏ hơn tốc độ quay (n1) của từ trường stator.
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
KHÁI NIỆM VÀ CÔNG DỤNG:
2. Công dụng
Động cơ không đồng bộ ba pha được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, nông nghiệp, và đời sống vì cấu tạo đơn giản, kích thước nhỏ gọn, vận hành đơn giản
Vd: Xe điện, bơm nước, máy cắt, thang máy, cửa cuốn...
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
KHÁI NIỆM VÀ CÔNG DỤNG:
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
CẤU TẠO
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
CẤU TẠO
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
1. Nắp máy 2. Rotor 3. Stator 4. Vỏ máy 5. quạt làm mát
6. Nắp bảo vệ 7. Hộp đấu dây 8. Chân đế 9. Vòng bi
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
1. Stator (phần tĩnh)
1. Stator (phần tĩnh)
a. Lõi thép:
Dạng hình trụ gồm các lá thép kĩ thuật điện ghép lại, mặt trong có rãnh đặt dây quấn.
CẤU TẠO
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
1. Stator (phần tĩnh)
1. Stator (phần tĩnh)
b. Dây quấn:
Là dây đồng được phủ sơn cách điện, đặt trong các rãnh stator;
Gồm ba pha dây quấn: AX, BY, CZ
Sáu đầu dây quấn của ba pha được nối ra ngoài hộp đấu dây ở vỏ động cơ.
CẤU TẠO
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
2. Rotor (phần động)
a. Lõi thép:
Làm bằng các lá thép kĩ thuật điện ghép lại,
Mặt ngoài xẻ rãnh đặt dây quấn, ở giữa có lỗ để lắp trục.
CẤU TẠO
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
2. Rotor (phần động)
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
2. Rotor (phần động)
b. Dây quấn: có hai kiểu
Kiểu rôto lồng sóc:
Kiểu rôto dây quấn
CẤU TẠO
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
Kiểu rôto lồng sóc:
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
Kiểu rôto dây quấn
Khi cho dòng điện ba pha vào ba dây quấn stator, trong stator sẽ có từ trường quay. Từ trường này quét qua các dây quấn rotor làm xuất hiện các sức điện động và dòng điện cảm ứng. Lực tương tác điện từ giữa từ trường quay và các dòng điện cảm ứng tạo ra mômen quay tác động lên rotor, kéo rotor quay.
NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
# How does an Induction Motor work ?
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
 
 
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
CÁCH ĐẤU DÂY
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
CÁCH ĐẤU DÂY
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
Tùy thuộc điện áp của lưới điện và cấu tạo của động cơ chọn cách đấu dây Y/∆ cho phù hợp.
Để đảo chiều quay động cơ người ta đảo hai pha bất kì cho nhau.