TIẾT 8
THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA
a. Địa hình.
2. CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN KHÁC.
- Xâm thực mạnh ở vùng đồi núi
- Bồi tụ nhanh ở vùng đồng bằng
b. Sông ngòi.
- Mạng lưới sông ngòi dày đặc
- Sông ngòi nhiều nước(839 tỉ m2), giàu phù sa(200 triệu tấn)
- Chế độ nước phân hóa theo mùa(mùa mưa nước đầy, mùa khô nước cạn)
c. Thổ nhưỡng
d. Sinh vật.
3. ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUÂT VÀ ĐỜI SỐNG
a. Thuận lợi.
Thuận lợi sản xuất nông nghiệp nhiệt đới
Phát triển du lịch
Phát triển giao thông vận tải đường thủy…
Đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản.
b. Khó khăn
Khó khăn bảo quản máy móc, nông sản
Sạt lở đường…
Thiên tai.