HUYỆN MƯỜNG LA
GDQP&AN
BÀI GIẢNG

BINH KHÍ SÚNG TIỂU LIÊN AK
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
Giáo viên Hoàng Võ Nguyên


Giới thiệu cho người học biết tác dụng tính năng chiến đấu, cấu tạo của súng, đạn, cách giữ gìn súng, đạn, chuẩn bị súng đạn để bắn và cách dùng súng để luyện tập và vận dụng vào chiến đấu.
Nắm chắc tính năng chiến đấu; tháo, lắp súng thông thường và cách sử dụng các loại súng.

GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI VŨ KHÍ BỘ BINH
I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
II - NỘI DUNG


Súng tiểu liên AK cỡ 7,62mm doMikhailTimofeevich Kalashnikova - người Liên bang Nga thiết kế 1947. AK là chữ đầu của 2 từ: Avtomat (tự động) Kalashnikova (tên kĩ sư). Súng AK cải tiến có 2 loại: AKM báng gỗ và AKMS là loại báng gập (bằng sắt). Một số nước cũng dựa theo kiểu trên để sản xuất
AKM
AKMS
Mikhail Timofeevich Kalashnicov
Khái quát: Sự ra đời
A - SÚNG TIỂU LIÊN AK
1. Tác dụng, tính năng , chiến đấu
+ Súng tiểu liên AK, AKM và AKMS trang bị cho từng người để tiêu diệt sinh lực địch. Súng cấu tạo ngọn nhẹ bắn được liên thanh và phát một, bắn liên thanh chủ yếu.
+ Súng sử dụng đạn kiểu 1943 do Liên Xô và kiểu 1956 do Trung Quốc sản xuất. Việt Nam gọi là đạn K56 có các loại đầu đạn khác nhau: Đầu đạn thường, vạch đường, xuyên cháy và đầu đạn cháy.
+ Súng dùng chung đạn với súng trường SKS, K63, trung liên RPĐ và RPK; hộp tiếp đạn chứa được 30 viên.
+ Tầm bắn ghi trên thước ngắm từ100m đến 800m, AKM và AKMS đến 1000, vạch “п” tương ướng vạch thước ngắm 3
+ Tầm bắn hiệu quả nhất: 400m
1. TÁC DỤNG, TÍNH NĂNG CHIẾN ĐẤU
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
+ Hoả lực bắn tập trung: Mục tiêu mặt đất 800m bắn máy bay, quân dù 500m, ở cự ly 1500m đầu đạn vẫn có thể sát thương
+ Tầm bắn xa nhất: 3000m
+ Tầm bắn thẳng: Mục tiêu cao 0,5m: 350m với mục tiêu cao 1,5m: 525m
+ Tốc độ đầu của đầu đạn: AK: 710m/s; AK cải tiến AKM, AKMS: 715m/s
+ Tốc độ bắn lý thuyết: 600 phát/phút. chiến đấu: khi bắn liên thanh khoảng: 90 đến 100 phát/phút Khi bắn phát một khoảng: 40 phát/phút
2. Số liệu kỹ thuật:
+ Khối lượng của súng: AK: 3,8kg; AKMS: 3,3kg. Khi lắp đủ 30 viên đạn khối lượng tăng 0,5kg
+ Khối lượng nặng 1 viên đạn nặng: 16,2 gam
+ Chiều dài của súng lắp lê; 1020mm, không lắp lê; 870mm, đường ngắm gốc 378mm
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA


- Nòng súng.
- Bộ phận ngắm.
- Hộp khoá nòng và nắp hộp khoá nòng
- Bệ khoá nòng và thoi đẩy
- Khoá nòng.
- Bộ phận cò.
- Bộ phận đẩy về.
- Ống dẫn thoi và ốp lót tay.
- Báng súng và tay cầm.
- Hộp tiếp đạn.
- Lê
Đồng bộ của súng: Dây súng, túi đựng hộp tiêp đạn, đầu để bắn đạn hơi, thông nòng, ống đựng phụ tùng và hộp phụ tùng các loại.


2. Cấu tạo chung của súng và đạn
a, Cấu tạo chung của súng
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
1. Nòng súng
3. Hộp khoá nòng & nắp hộp khoá nòng
4. Bệ khnòng & thoi đẩy
5. Khoỏ nũng (bờn trong sỳng)
6. Bộ phận cò
7. Bộ phận đẩy về
8. Ốngdẫn thoi & ốp nót tay
9. Báng súng & tay cầm
10. Hộp tiếp đạn
11. Lê
2.Bộ phận ngắm
Súng tiểu liên AK
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA


1 . Đầu đạn
2. Vỏ đạn
3. Thuốc phóng
4. Hạt lửa
b, Cấu tạo chung của đạn
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA


Bệ đầu ngắm
Ren đầu ngắm
Khâu truyền khí thuốc
Nòng súng
Bệ thức ngắm
Thước ngắm
Buồng khí


a, Tên gọi, tác dụng cấu tạo của súng
3. Tên gọi, tác dụng cấu tạo của súng và đạn
- Nòng súng:
+ Tác dụng:
Làm buồng đốt và chịu áp lực khí thuốc, định hướng bay cho đầu đạn có tốc độ đầu nhất định, làm cho đầu đạn tư xoay tròn quanh trục của nó khi chuyển động.

+ Cấu tạo:
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA

Để ngắm bắn vào các mục tiêu khác nhau.

Đầu ngắm:
Bệ di động
Đầu ngắm
Vbảo vệ đầu ngắm
Chốt bảo vệ
Vg bảo vệ ren đầu nòng
- Bộ phận ngắm:
+ Tác dụng:
+ Cấu tạo:
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
Khe ngắm
Cữ thước ngắm
Thân Thước ngắm
Thành thước ngắm
Bệ thước ngắm
Thước ngắm:
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
Để liên kết bộ phận của súng; hướng cho bệ khoá nòng và khoá nòng chuyển động; che bụi và bảo vệ bộ phận bên trong hộp khoá nòng
Ổ chứa tai khoá
Mấu hất vỏ đạn
Gờ trượt
Khóa an toàn & cần đ. Cách bắn
Cỏc l? l?p tr?c
Lẫy giữ hộp t; đạn
Vành cò
Tay cầm
Cổ báng súng
Khuyết giữ nắp hộp
Khoá nòng
Cử thoát vỏ đạn
Lỗ chứa mấu nắp hộp khoá nòng
Sống tăng độ cứng
Rãnh chứa đuôi lò xo đẩy về
- Hộp khoá nòng và nắp hộp khoá nòng:
+ Tác dụng:
+ Cấu tạo:
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
Làm cho khoá nòng và bộ phận chuyển động, thoi đẩy chịu áp lực khí thuốc đẩy bệ khoá nòng lùi.
Lỗ chứa đuôi kh nòng
Mặt vát giương búa
Mấu gạt cần lẫy bảo hiểm
Tay kéo bệ khoá nòng
Rãnh trượt
Khe trượt
Thoi đẩy
- Bệ khoá nòng và thoi đẩy:
+ Tác dụng:
+ Cấu tạo:
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
Ổ chứa đáy đạn
Ổ chứa và móc đạn
Mấu đóng mở
Lỗ lắp trục móc đạn
Tai khoá bên trái
Ke trượt
Kim hoả
- Khóa nòng:
Để đẩy đạn vào buồng đạn, đóng và mở khoá
làm đạn nổ và kéo vỏ đạn ra khỏi buồng đạn.
+ Cấu tạo:
+ Tác dụng:
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA


Búa
Lò xo búa
Tay cò và móc giữ búa
Cần định cách bắn
Hệ thống cò
- Bộ phận cò:
+ Tác dụng:
Để giữ búa ở thế giương, làm búa đập vào kim hoả, định cách bắn, khoá an toàn và chống nổ sớm khi chưa đóng khoá chắc chắn
+ Cấu tạo:
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
Lò xo đẩy về
Cốt lòxo đẩy về
Đuôi cốt lò xo đẩy về
Cố di động
Vành lò xo đẩy về
Mấu giữ nắp hộp khoá nòng
Chân đuôi cốt lò xo
- Bộ phận đẩy về:
+ Tác dụng:
Để đẩy bệ khoá nòng về trước và giữ nắp hộp khoá nòng
+ Cấu tạo:
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
+ Tác dụng:
+ Cấu tạo:
- Ống dẫn thoi và ốp lót tay:
Để dẫn thoi chuyển động, giữ súng và bảo vệ tay khỏi nóng khi bắn
Khâu giữ ốp lót tay và ống dẫn thoi
Lỗ thoát khí thuốc
Khe tản nhiệt
Ốp lót tay
Ốp lót tay trên
Ốp lót tay dưới
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
Báng súng gỗ
Tay cầm
Ổ chứa ống đựng phụ tùng
Khuy deo súng
Báng sắt kiểu gập
- Báng súng và tay cầm:
+ Tác dụng:
Để tỳ vao vai giữ súng khi bắn.
+ Cấu tạo:
Báng súng có hai loại báng gỗ và báng sắt kiểu gập.
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA

Để chứa và tiếp đạn cho súng
Thân hộp tiếp đạn
Nắp hộp tiếp đạn
Mấu trước
Mấu sau
- Hộp tiếp đạn
+ Tác dụng:
+ Cấu tạo:
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
Để diệt địch khi đánh gần, dùng thay dao, cưa, kéo cắt dây thép gai
Gồm có cán lê, khâu lê lưỡi lê.
Lưỡi lê
Khâu lê
Cán lê
- Lê
+ Tác dụng:
+ Cấu tạo:
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
- Phụ tùng súng để tháo lắp, lau chùi và sửa chữa súng, có.
Vặn vít nhiều tác dụng
Đầu thông nòng
Lọ dầu
Ống phụ tùng
Nắp ống phụ tùng
Chổi bôi dầu
Thông nòng
Phụ tùng đã lắp xong
Dùng để thông nòng
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
2. Vỏ đạn
4. H?t l?a
1 . Đầu đạn
3. Th phóng
Đầu đạn
thường
Đđạn
vạch đường
Đầu đạn x cháy
Đầu đạn
cháy
Đây là viên đạn hoàn mỹ
+ Cấu tạo:
+ Tác dụng:
Để liên kết với nhau thành 1 viên đạn hoàn chỉnh;
b, Tên gọi, tác dụng, cấu tạo của đạn
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
Để sát thương, tiêu diệt mục tiêu, làm hư hỏng cháy hay phá huỷ các phương tiện chiến tranh; bịt kín nòng súng không cho khí thuốc lọt ra ngoài.
Đầu đạn được làm bằng vật liệu bền, dẻo, ít han gỉ, rẻ tiền như đồng thau, thép mạ, thép ghép đồng.
+ Tác dụng:
+ Cấu tạo:
+ Tác dụng:
+ Cấu tạo:
Để chứa và bảo vệ thuố phóng, hạt lửa; bịt kín buồng đạn, không cho khí thuốc phụt ra sau khi bắn; định vị khi dạn nạp vào buồng đạn.
Vỏ đạn thường làm bằng đồng thau hay thép mạ đồng.
- Đầu đạn:
- Vỏ đạn:
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA

Để phát lửa đốt cháy thuốc phóng
Gồm vỏ và thuốc mồi:
Vỏ hạt lửa làm bằng đồng để đựng thuốc mồi, được lắp vào đáy vỏ đạn. Thuốc mồi gồm fulminat thuỷ ngân, clorat kali, sunfua ăngtimoan.

Để sinh ra áp lực khí thuốc đẩy đầu đạn vận động.
Thuốc phóng là loại thuốc không khói với hình dáng là hạt nhỏ, từng phiến mỏng hoặc hình trụ.
- Hạt lửa:
+ Tác dụng:
+ Cấu tạo:
- Thuốc phóng:
+ Tác dụng:
+ Cấu tạo:
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA

Đầu đạn thường lõi bằng kim loại có độ cứng vừa phải (Thép non). Đầu đạn cháy lõi chứa thuốc cháy.

Để tiêu diệt địch ngoài công sự, sau các vật che khuất, đỡ mà đầu đạn có thể xuyên qua.
Vỏ đầu đạn, lớp chì, lõi thép, chóp đầu đạn không sơn.

Để tiêu diệt địch, ngoài ra còn để sửa bắn và chỉ thị mục tiêu 800m trở lại.
Vỏ đầu đạn, lớp chì, lõi chì, ống đựng thuốc vạch sáng, chóp đầu đạn sơn màu lá cây.
Tên gọi, tác dụng, cấu tạo các loại đầu đạn
- Đầu đạn thường:
+ Tác dụng:
+ Cấu tạo gồm:
- Đầu đạn vạch đường:
+ Tác dụng:
+ Cấu tạo gồm:
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
Để đốt cháy chất dễ cháy và tiêu diệt sinh lực địch ở sau những vật chắn có bọc thép mỏng ở cự li 300m trở lại.
Vỏ đầu đạn, lớp chì, lõi thép, tấm đáy bằng chì, mũi đầu đạn thuốc cháy, chóp đầu đạn sơn mầu đen và đỏ.

Để đốt chất cháy dễ cháy.
Vỏ đầu đạn, lớp chì, mũi đầu
đạn, tấm đáy, thuốc cháy, chóp sơn
màu đỏ.
- Đầu đạn xuyên cháy:
+ Tác dụng:
+ Cấu tạo ngồm:
- Đầu đạn cháy:
+ Tác dụng:
+ Cấu tạo gồm:
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
- Người tháo, lắp phải nắm vững cấu tạo của súng.
- Phải tháo, lắp chọn nơi khô ráo, sạch sẽ. Trước khi tháo lắp súng phải chuẩn bị đầy đủ những đồ dùng,phương tiện cần thiết cho tháo, lắp và kiểm tra súng.
- Trước khi tháo phải kiểm tra (khám súng)
- Khi tháo, lắp phải dùng đúng phụ tùng, đúng thứ tự động tác, xếp đặt các bộ phận có thứ tự gọn gàng, ngăn nắp.
Khi gặp vướng mắc phải nghiên cứu thận trọng, không dùng sức mạnh đập bẩy làm hư hỏng súng.
4. THÁO VÀ LẮP SÚNG THÔNG THƯỜNG
a, Qui tắc tháo, lắp súng
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA


Tháo hộp tiếp đạn và kiểm tra súng.
b, Động tác tháo và lắp súng
- Động tác tháo súng:
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
Tay trái nâng súng lên cách mặt bàn khoảng 20cm, ngón trỏ tay phải ấn vào nắp đậy ổ chứa hộp phụ tùng ở đế báng súng, lấy ống phụ tùng ra. Đặt súng, tháo rời từng bộ phận.
Bước 2. Tháo ống phụ tùng.
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA

Tay trái giữ súng như bước 1.
Tay phải mở lê 45, kéo thông nòng sang bên phải lên trên rút thông nòng ra, gập lê lại
Bước 3. Tháo thông nòng.
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LATay trái nắm cổ báng súng, mặt súng quay lên trên, ngón tay cái ấn vào đuôi cốt lò xo bộ phận đẩy về. Tay phải nắm phái dưới hộp khoá nòng nhấc lên, lấy ra.
Bước 4. Tháo nắp hộp kkoá nòng.
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
Tay trái giữ súng như cũ, tay phải cần chân đuôi lò xo bộ phận đẩy về, đẩy về trước cho chân đuôi lò xo rời khỏi rãnh chứa hộp khoá nòng, lấy ra.
Bước 5. Tháo bộ phận đẩy về.
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
Tay trái giữ như cũ. Tay phải nắm choàng lên bệ khoá nòng, kéo bệ khoá nòng và khoá nòng về sau hết cỡ, nhớc lên tháo ra khỏi hộp khoá nòng.
Tay phải cầm ngửa bệ khoá nòng, tay trái cầm khoá nòng xoay sang phải về sau để muấ đóng mở của khoá nòng rơi khỏi rãnh lượn ở bệ khoá nòng, tháo khoá nòng ra khỏi bệ khoá nòng.
Bước 6. Tháo bệ khoá nòng và khoá nòng
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
Tay trái cầm ốp lót tay dưới, mặt súng quay lên trên. Tay phải dùng ngón trỏ hoặc ống phụ tùng xoay lẫy giữ ống dẫn thoi lên góc 45, lấy ống dẫn lhoi trên ra khỏi súng.
Bước 7. tháo ống dẫn thoi và ốp lót tay
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA

Lắp ống dẫn thoi và ốp lót tay trên
- Động tác lắp súng
* Gồm 7 bước sau:
Bước 1:
Bước 2:
Bước 3:
Lắp bộ phận đẩy về.
Lắp bệ khóa nòng và khóa nòng.
Lắp bộ phận khóa nòng và kiểm tra chuyển động của súng.
Bước 4:
Bước 5:
Lắp thông nòng súng.
Bước 6:
Lắp ống phụ tùng
Bước 7:
Lắp hộp tiếp đạn.
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
Tay trái giữ hộp tiếp đạn, sống hộp tiếp đạn quay sang trái. Tay phải cầm viên đạn, đầu đạn quay sang phải, đặt viên đạn vào cửa tiếp đạn. Lắp đủ 30 viên sẽ nhìn thấy đáy vỏ viên đạn ở lỗ kiểm tra.
c, Lắp và tháo đạn ra khỏi hộp tiêp đạn
- Lắp đạn:
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
Tay trái cầm hộp tiếp đạn, sống hộp tiếp đạn quay vào trong. Tay phải dùng ngón tay cái đẩy đáy vỏ đạn về trước, cứ như vậy đến khi hết đạn.
Ngoài còn có thể dùng ngón tay cái kết hợp với lực ấn và miết viên đạn ra.
- Tháo đạn:
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA

- Đầu thoi nằm trong khâu truyền khí thuốc.
- Cần định cách bắn và khoá an toàn ở vị trí trên cùng.
- Lò xo hộp tiếp đạn đẩy bàn nâng đạn lên sát gờ giữ đạn. Viên đạn thư nhất nằm sát dưới khoá nòng.
- Khoá nòng nằm sát mặt cắt sau nòng súng.
- Mặt búa tì sát vào mặt cắt sau khoá nòng.
5. chuyển động các bộ phận của súng
a, Vị trí các bộ phận trước khi lên đạn
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
- Gạt cần định cách bắn về vị trí bắn, kéo tay kéo bệ khoá nòng về sau một đoạn ngăn, mấu giương búa đè ngả về sau.
- Bàn nâng nâng viên đạn thứ nhất nằm trước đường tiến của mấu đẩy đạn, lò xo đẩy về bị ép lại.
- Thả tay kéo bệ khoá nòng, lò xo đẩy về bung ra đẩy bệ khoá nòng về trước.
- Mấu đẩy đạn đẩy viên đạn thứ nhất vào buồng đạn. Khoá nòng tiến đến sát mặt cắt phía sau nòng súng.
b, chuyển động các bộ phận của súng khi lên
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
Chú ý: Nếu cần định cách bắn ở vị trí bắn phát một thì khi bóp cò chỉ 1 viên đạn nổ và muốn bắn tiếp phải thả cò ra rồi lại bóp cò đạn mới nổ .
c, chuyển động các bộ phận khi bắn
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA

+ Dùng vải mềm lau khô, lau sạch xong bôi 1 lớp dầu mỏng cho súng.
+ Nếu để lâu trong kho hoặc liêm cất thì bôi 1 lớp mỡ canxi
+ Sau khi bắn đạn thật dùng nước xà phòng để lau rửa sạch, sau đó dùng vải mềm lau khô, bôi 1 lớp dầu nhớt mỏng.
+ Nếu để lâu ngày mới sử dụng hoặc cất trong kho hay niêm cất thì bôi một lớp mỡ canxi.
6. Giữ gìn bảo quản súng đạn
a, Lau chùi bảo quản
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
+ Kiểm tra súng phải đồng bộ, không han gỉ, cáu bẩn, sứt gẫy, rơ hỏng.
+ Kiểm tra khóa an toàn có đóng mở tốt không.
+ Kiểm tra đạn không nứt, không méo bẹp, han gỉ, đầu đạn không rơ lỏng, hạt lửa không han gỉ, gỡ đít đạn không bị sứt mẻ, đạn không dính dầu mỡ hoặc ẩm ướt.
+ Lắp đạn vào dây băng và cuộn băng đạn vào trong hộp băng.

b, Chuẩn bị súng đạn để bắn
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA
Xin trân trọng cám ơn!
Gíao viên Hoàng Võ Nguyên
TỔ GIÁO VIÊN
GDQP&AN MƯỜNG LA