Công cha như núi ngất trời

Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông

Núi cao biển rộng mênh mông

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!
Chín chữ cù lao ấy là:
1 . Sinh (đẻ ra),
2 . Cúc (nâng, đỡ)
3. Phủ (vuốt ve)
4. Súc (cho bú mớm, cho ăn),
5. Trưởng (nuôi cho lớn)
6. Dục (dạy dỗ),
7. Cố (trông nom, đoái hoài)
8. Phục (theo dõi bản tính mà uốn nắn)
9. Phúc (che chở, bảo vệ).
Chiều chiều ra đứng ngõ sau

Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
“Ngó lên nuộc lạt mái nhà

Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu”
Anh em nào phải người xa

Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân

Yêu nhau như thể tay chân

Anh em hòa thuận hai thân vui vầy