Môn: Dược liệu 2
BÁO CÁO THỰC HÀNH
SỞ LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CÀ MAU
Giáo viên hướng dẫn: Hà Thanh Quang
1. Lê Văn Hoà
2. Dương Tú Trinh
3. Nguyễn Ngọc Như
Lớp Cao Đẳng Dược 17C
Nhóm 3
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
- Định nghĩa: Coumarin là những chất của vòng benzo anpha-pyron (C6 - C3)
- Phân loại:
+ Coumarin chính danh
+ Furano coumarin
+ Pyrano coumarin

CHIẾT XUẤT VÀ ĐỊNH TÍNH COUMARIN TRONG DƯỢC LIỆU
- Tính chất vật lý:
Đa số dạng aglycon (hiếm glycosid). Kết tinh trắng, thơm, dễ thăng hoa. Dạng aglycon dễ tan trong dung môi kém phân cực. Dạng glycosid tan trong nước nóng, cồn.
II. THÍ NGHIỆM
1. Dụng cụ, hoá chất:
- Cân kỹ thuật, cốc có mỏ, đũa thủy tinh, phễu thủy tinh, bông gòn, ống nghiệm, bình nón, giấy lọc.
- Hoá chất: Cồn 900, FeCl3, NaOH 10%, HCl đậm đặc, nước cất .
- Dược liệu: Bạch Chỉ
CHIẾT XUẤT VÀ ĐỊNH TÍNH COUMARIN TRONG RỄ BẠCH CHỈ
Cân 1g rễ Bạch chỉ, băm mịn cho vào bình nón 50ml. Thêm cồn 900 vào ngập mặt dược liệu.
CHIẾT XUẤT COUMARIN TRONG DƯỢC LIỆU
Đun cách thuỷ trên bếp đến khi sôi.
CHIẾT XUẤT COUMARIN TRONG DƯỢC LIỆU
Lọc qua bông thu dịch chiết.
CHIẾT XUẤT COUMARIN TRONG DƯỢC LIỆU
ĐỊNH TÍNH COUMARIN
PHẢN ỨNG MÀU VỚI SẮT III
Nhỏ 10 giọt dịch chiết vào trung tâm giấy lọc
thêm 1 giọt Fecl3 → để yên đến khô rồi quan sát thấy màu xanh xung quanh vết dịch lọc → Coumarin có nhóm OH phenol tự do.
ĐỊNH TÍNH COUMARIN
PHẢN ỨNG ĐÓNG MỞ VÒNG LACTON
Cho vào 2 ống nghiệm (ống thử và ống chứng), mỗi ống 2ml dịch chiết. Thêm 0,5ml NaOH vào ống thử, quan sát thấy màu vàng tăng lên rất nhiều so với ống chứng
ĐỊNH TÍNH COUMARIN
PHẢN ỨNG ĐÓNG MỞ VÒNG LACTON
Đun cách thủy ống thử thấy dung dịch trong hơn so với ống chứng. Kết luận: Coumarin trong môi trường kiềm mở vòng lacton.
ĐỊNH TÍNH COUMARIN
PHẢN ỨNG ĐÓNG MỞ VÒNG LACTON
Thêm 3 giọt HClđđ vào ống thử quan sát thấy ống thử đục gần giống với ống chứng. Kết luận: Coumarin trong môi trường Acid đóng vòng lacton.
CHIẾT XUẤT VÀ ĐỊNH TÍNH FLAVONOID TRONG NỤ HOA HÒE
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT:
- Định nghĩa: Flavonoid là Polyphenol có cấu trúc C6-C3-C6.
- Phân loại: Gồm 4 loại là Euflavonoid, Isoflavonoid, Neoflavonoid, Biflavonoid.
CHIẾT XUẤT VÀ ĐỊNH TÍNH
FLAVONOID TRONG HOA HÒE
- Tính chất: Đa số có màu vàng. Tan trong cồn/kiềm loãng. Kém tan trong dung môi kém phân cực.
Glycosid tan trong nước, aglycon không tan trong nước.
CHIẾT XUẤT VÀ ĐỊNH TÍNH
FLAVONOID TRONG HOA HÒE
II. THÍ NGHIỆM
1. Dụng cụ, hóa chất:
- Dụng cụ: đèn cồn, cân, ống nghiệm, ống đong, kẹp ống nghiệm, phễu, giá lọc.
- Hóa chất: NaOH 0,1N, FeCl3 , HCl đđ, bột Mg, Cồn.
- Dược liệu: Nụ Hoa Hòe
2. Tiến Hành:

CHIẾT XUẤT VÀ ĐỊNH TÍNH FLAVONOID TRONG HOA HÒE

Cân 0,5g nụ hoa hòe đem băm mịn
CHIẾT XUẤT FLAVONOID
TRONG HOA HÒE
Cho nụ hoa đã băm vào ống nghiệm lớn+ 10ml cồn → đun trên đèn cồn đến sôi

CHIẾT XUẤT FLAVONOID
TRONG HOA HÒE
Để nguội rồi lọc qua bông, thu dịch lọc.
ĐỊNH TÍNH FLAVONOID
Chia dịch lọc vào 3 ống nghiệm và đánh số

ĐỊNH TÍNH FLAVONOID
Phản lứng tăng màu:

Ống nghiệm 1 nhỏ thêm 2-3 giọt NaOH 0,1N → xuất hiện màu vàng. Kết luận: Phản ứng dương tính
ĐỊNH TÍNH FLAVONOID

Ống nghiệm 2 nhỏ thêm 1 giọt FeCl3
→ xuất hiện màu xanh đen
Kết luận: phản ứng dương tính
ĐỊNH TÍNH FLAVONOID

Phản ứng Cyanidin:
lấy muống múc một ít bột Mg cho vào ống nghiệm 3 + 3 giọt HCl đậm đặc → xuất hiện màu hồng đỏ.
Vệ sinh dụng cụ
Xin chân thành cảm ơn !