Âm nhạc 6. Tiết 23. OBH: Ngày đầu tiên đi học. TĐN: TĐN số 7