Bài giảng Vật lí 9

Thư viện bài giảng Vật lí 9
bài giảng
Vật lí 9

Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

 • 25 ngày trước
 • 4
bài giảng
Vật lí 9

Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 9

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

 • 29 ngày trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 9

Bài 50. Kính lúp

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 9

Bài 48. Mắt

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 9

Bài 37. Máy biến thế

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 9

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 9

Bài 48. Mắt

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lý 9

Bài 48. Mắt

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lý 9

Bài 48. Mắt

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lý 9

Bài 48. Mắt

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lý 9

Bài 48. Mắt

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lý 9

Bài 48. Mắt

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lý 9

Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lý 9

Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lý 9

Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 9

Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lý 9

Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lý 9

Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 9

Bài 48. Mắt

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 9

Bài 48. Mắt

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 9

Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Vật lý 9

TIẾT 12 ÔN TẬP - BÀI TẬP - VL9

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lý 9

TIẾT 12 ÔN TẬP - BÀI TẬP - VL9

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 9

TIẾT 12 ÔN TẬP - BÀI TẬP - VL9

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 9

Bài 48. Mắt

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 9

Chủ đề:máy ảnh - mắt (tiết 1)

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 9

Bài 48. Mắt

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 9

Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Vật lí 9

Bài 41. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lý 9

Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 9

Bài 48. Mắt

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 9

Bài 39. Tổng kết chuơng II : Điện từ học

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 9

Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 9

Bài 42. Thấu kính hội tụ

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 9

Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 9

Bài 27. Lực điện từ

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 9

Bàl 56. Các tác dụng của ánh sáng

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lý 9

Bàl 56. Các tác dụng của ánh sáng

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lý 9

Bàl 56. Các tác dụng của ánh sáng

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lý 9

Bàl 56. Các tác dụng của ánh sáng

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lý 9

Bài 50. Kính lúp

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lý 9

Bài 50. Kính lúp

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lý 9

Bài 50. Kính lúp

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 9

Bài 50. Kính lúp

 • 2 tháng trước
 • 2