Bài giảng Vật lí 9

Thư viện Bài giảng Vật lí 9
bài giảng
Vật lí 9

Bài 54. Sự trộn các ánh sáng màu

 • 8 ngày trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 9

Bài 6. Bài tập vận dụng định luật Ôm

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 5. Đoạn mạch song song

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Vật lí 9

Bài 13. Điện năng - Công của dòng điện

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 48. Mắt

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 48. Mắt

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 48. Mắt

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 48. Mắt

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 28. Động cơ điện một chiều

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 28. Động cơ điện một chiều

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 28. Động cơ điện một chiều

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 27. Lực điện từ

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 27. Lực điện từ

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 27. Lực điện từ

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Tác dụng ánh sáng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Vật lí 9

Bài 45a. Ôn tập Khúc xạ và Thấu kính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Vật lí 9

kính lúp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

 • 3 tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 9

 • 3 tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lý 9

Bài 5. Đoạn mạch song song

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 5. Đoạn mạch song song

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 5. Đoạn mạch song song

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 5. Đoạn mạch song song

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Các tác dụng của ánh sáng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 12. Công suất điện

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 12. Công suất điện

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 12. Công suất điện

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 12. Công suất điện

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng