Bài giảng Vật lí 9

Thư viện Bài giảng Vật lí 9
bài giảng
Vật lí 9

Bài 6. Bài tập vận dụng định luật Ôm

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 5. Đoạn mạch song song

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Vật lí 9

SU NHIEM TU

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Vật lí 9

Bài 20. Tổng kết chương I: Điện học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 54. Sự trộn các ánh sáng màu

 • 2 tháng trước
 • 7
bài giảng
Vật lí 9

Bài 6. Bài tập vận dụng định luật Ôm

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 5. Đoạn mạch song song

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Vật lí 9

Bài 13. Điện năng - Công của dòng điện

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 48. Mắt

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 48. Mắt

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 48. Mắt

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 48. Mắt

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 28. Động cơ điện một chiều

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 28. Động cơ điện một chiều

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 28. Động cơ điện một chiều

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 27. Lực điện từ

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 27. Lực điện từ

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 27. Lực điện từ

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Tác dụng ánh sáng

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 9

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Vật lí 9

Bài 45a. Ôn tập Khúc xạ và Thấu kính

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Vật lí 9

kính lúp

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

 • 5 tháng trước
 • 3
bài giảng
Vật lí 9

 • 5 tháng trước
 • 3
bài giảng
Vật lý 9

Bài 5. Đoạn mạch song song

 • 5 tháng trước
 • 0