Bài giảng Vật lí 12 nâng cao

Thư viện Bài giảng Vật lí 12 nâng cao
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ

 • 10 tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 24. Sóng điện từ

 • 10 tháng trước
 • 10
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 28. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện

 • 10 tháng trước
 • 10
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 5. Bài tập về động lực học vật rắn

 • một năm trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 40. Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại

 • một năm trước
 • 40
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 32. Máy biến áp. Truyền tải điện năng

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 15. Phản xạ sóng. Sóng dừng

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

bài 14.sóng cơ - pt sóng

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 15. Phản xạ sóng. Sóng dừng

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 23. Điện từ trường

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

tan săc anh sang

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 50. Thuyết tương đối hẹp

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 6 Dao động điều hòa

 • 3 năm trước
 • 16
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Chuyển động của vật rắn

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

giao thoa song

 • 4 năm trước
 • 15
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

CHƯƠNG V: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

 • 4 năm trước
 • 16
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

bai 57-phan ung nhiet hach

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

bai 59- he mat troi

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Phóng Xạ 12nc

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Nhiệt hạch 12 nâng cao

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Phan ung nhiet hach 12 nang cao

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

mau nguyen tu bo lop 12 co ban

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Do Dien Tu

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Tia hồng ngoại, tia tử ngoại

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Tia X

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

tia X

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

66 Tia hong ngoai

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

MẠCH R,L,C

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Mạch R,L,C nối tiếp

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Truyền thông bằng sóng điện từ - 12 Tự nhiên

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Mẫu nguyên tử BO

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Mẫu nguyên tử Bo

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Mach dien xoay chieu chi co tu dien cuon cam

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

49 MAY BIEN AP

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 12. Tổng hợp dao động.Vũ

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bai 46. Hien tuong quang dien trong

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bai 37. phóng xạ (tiet 1)

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

song diên từ

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

PHAN UNG PHAN HACH

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 58NC-Các hạt sơ cấp

 • 5 năm trước
 • 19
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

song dien tu

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

bai tap hien tuong qd

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Máy biến áp

 • 5 năm trước
 • 16
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

động năng-Vật lí 10

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Phản ứng phân hạch-lớp 12 cb

 • 5 năm trước
 • 0