Bài giảng Vật lí 12 nâng cao

Thư viện bài giảng Vật lí 12 nâng cao
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ

 • 4 tháng trước
 • 8
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 24. Sóng điện từ

 • 4 tháng trước
 • 10
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 28. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện

 • 4 tháng trước
 • 10
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 5. Bài tập về động lực học vật rắn

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 40. Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 32. Máy biến áp. Truyền tải điện năng

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 15. Phản xạ sóng. Sóng dừng

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

bài 14.sóng cơ - pt sóng

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 15. Phản xạ sóng. Sóng dừng

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 23. Điện từ trường

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 25. Truyền thông bằng sóng điện từ

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

tan săc anh sang

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 50. Thuyết tương đối hẹp

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 6 Dao động điều hòa

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Chuyển động của vật rắn

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

giao thoa song

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

CHƯƠNG V: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

bai 57-phan ung nhiet hach

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

bai 59- he mat troi

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Phóng Xạ 12nc

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Nhiệt hạch 12 nâng cao

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Phan ung nhiet hach 12 nang cao

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

mau nguyen tu bo lop 12 co ban

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Do Dien Tu

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Tia hồng ngoại, tia tử ngoại

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Tia X

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

tia X

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

66 Tia hong ngoai

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

MẠCH R,L,C

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Mạch R,L,C nối tiếp

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Truyền thông bằng sóng điện từ - 12 Tự nhiên

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Mẫu nguyên tử BO

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Mẫu nguyên tử Bo

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Mach dien xoay chieu chi co tu dien cuon cam

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

49 MAY BIEN AP

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 12. Tổng hợp dao động.Vũ

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bai 46. Hien tuong quang dien trong

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bai 37. phóng xạ (tiet 1)

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

song diên từ

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

PHAN UNG PHAN HACH

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Bài 58NC-Các hạt sơ cấp

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

song dien tu

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

bai tap hien tuong qd

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Máy biến áp

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

động năng-Vật lí 10

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

Phản ứng phân hạch-lớp 12 cb

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12 nâng cao

SÓNG ĐIỆN TỪ 12 CƠ BẢN

 • 5 năm trước
 • 0