Bài giảng Vật lí 12

Thư viện Bài giảng Vật lí 12
bài giảng
Vật lí 12

Bài 9. Sóng dừng

 • 6 ngày trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 1. Dao động điều hoà

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Vật lý 12 tiết 26 bài tập

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ tiet 1

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 34. Sơ lược về laze

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Vật lí 12

Bài 1. Dao động điều hoà

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 12

Bài 26. Các loại quang phổ

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 12

Bài 26. Các loại quang phổ

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 26. Các loại quang phổ

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 12

Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 12

Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 12

Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 12

Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 31. Hiện tượng quang điện trong

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

nguyễn đình thắng 10a5

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Phóng Xạ

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Phản ứng phân hạch

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Phản Ứng Nhiệt Hạch

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

nội năng - thi GVG

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Tiến lớp 10a5

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

lê thị giang

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Vật Lí 12. Bài 27 Tia hồng ngoại

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 27. Tia hồng ngoại

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 28. Tia X :))

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 12

Bài 34. Sơ lược về laze

 • 6 tháng trước
 • 3
bài giảng
Vật lí 12

Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 12

Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lý 12

Bài 8. Giao thoa sóng

 • 6 tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 12

Bài 8. Giao thoa sóng

 • 6 tháng trước
 • 10
bài giảng
Vật lí 12

Bài 26. Các loại quang phổ

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lý 12

Bài 26. Các loại quang phổ

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 12

Bài 9. Sóng dừng

 • 6 tháng trước
 • 8
bài giảng
Vật lý 12

Bài 9. Sóng dừng

 • 6 tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 12

Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 12

Bài 37. Phóng xạ

 • 7 tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 12

Bài 37. Phóng xạ

 • 7 tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 12

Bài 37. Phóng xạ

 • 7 tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 12

Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lý 12

Bài Giảng: Giao Thoa Sóng

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lý 12

Vật lí 12 nâng cao. Bài 56. Phản ứng phân hạch

 • 7 tháng trước
 • 4
bài giảng
Vật lí 12

Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 12

Bài 1. Dao động điều hoà

 • 7 tháng trước
 • 5
bài giảng
Vật lí 12

Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân hay

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 12

Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo Hay

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 12

Bài 31. Hiện tượng quang điện trong

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 12

Bài 17. Máy phát điện xoay chiều

 • 7 tháng trước
 • 1