Bài giảng Vật lí

Thư viện bài giảng Vật lí
bài giảng
Vật lí 11

thấu kính mỏng t2

 • 23 ngày trước
 • 5
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Vật lí 10

Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học

 • 24 ngày trước
 • 10
bài giảng
Vật lý 7

Bài 19. Dòng điện - Nguồn điện

 • 24 ngày trước
 • 1
bài giảng
Vật lý 8

Bài 22. Dẫn nhiệt

 • 24 ngày trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 9

Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

 • 24 ngày trước
 • 4
bài giảng
Vật lí 7

Bài 25. Hiệu điện thế

 • 24 ngày trước
 • 4
bài giảng
bài giảng
Vật lí 6

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

 • 24 ngày trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 6

Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

 • 24 ngày trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 6

Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

 • 25 ngày trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Vật lí 12

Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

 • 26 ngày trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 10

Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Vật lí 9

Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 6

Bài 23. Thực hành đo nhiệt độ

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 6

Bài 23. Thực hành đo nhiệt độ

 • 27 ngày trước
 • 3
bài giảng
Vật lí 11

Bài 27. Phản xạ toàn phần

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 8

Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

 • 27 ngày trước
 • 5
bài giảng
Vật lí 11

Bài 32. Kính lúp

 • 27 ngày trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 12

Bài 34. Sơ lược về laze

 • 27 ngày trước
 • 3
bài giảng
Vật lí 11

Bài 28. Lăng kính

 • 27 ngày trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 11

Bài 28. Lăng kính

 • 27 ngày trước
 • 5
bài giảng
bài giảng
Vật lí 9

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

 • 28 ngày trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
Vật lí 7

Bài 24. Cường độ dòng điện

 • 28 ngày trước
 • 4
bài giảng
Vật lí 10

Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng

 • 28 ngày trước
 • 6
bài giảng
Vật lí 11

Bài 31. Mắt

 • 29 ngày trước
 • 6
bài giảng
Vật lí 12

Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch

 • 29 ngày trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 11

Bài 32. Kính lúp

 • 29 ngày trước
 • 4
bài giảng
Vật lí 9

Bài 50. Kính lúp

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 7

Bài 25. Hiệu điện thế

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 9

Bài 48. Mắt

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
Vật lí 6

Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 9

Bài 37. Máy biến thế

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Vật lí 10

Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 9

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 6

Đo thể tich hay nhất

 • một tháng trước
 • 3
bài giảng
Vật lí 7

Bài 19. Dòng điện - Nguồn điện

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 11

Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Vật lí 12

Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

 • một tháng trước
 • 1