Bài giảng Vật lí

Thư viện Bài giảng Vật lí
bài giảng
bài giảng
Vật lí 6

Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 8

Bài 22. Dẫn nhiệt

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 54. Sự trộn các ánh sáng màu

 • một tháng trước
 • 3
bài giảng
Vật lí 7

Bài 1. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng

 • một tháng trước
 • 10
bài giảng
bài giảng
Vật lí 9

Bài 6. Bài tập vận dụng định luật Ôm

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 5. Đoạn mạch song song

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 6

Bài 30. Tổng kết chương II : Nhiệt học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 6

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 6

Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 11

Bài 28. Lăng kính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Vật lý 6

Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 7

Bài 7. Gương cầu lồi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 10

Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Bao cao cong tac pho bien giao duc phap luat

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 7

Bài 2. Sự truyền ánh sáng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Vật lí 6

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 6

Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Vật lí 9

Bài 13. Điện năng - Công của dòng điện

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 48. Mắt

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 9

Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 7

Bài 24. Cường độ dòng điện

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 7

Bài 2. Sự truyền ánh sáng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Vật lý 11

Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 11

Bài 31. Mắt

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Vật lý 12

Bài 26. Các loại quang phổ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 12

Bài 26. Các loại quang phổ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 26. Các loại quang phổ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 12

Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 12

Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 11

Bài 29. Thấu kính mỏng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 11

Bài 29. Thấu kính mỏng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 11

Bài 29. Thấu kính mỏng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lý 11

Bài 28. Lăng kính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 11

Bài 28. Lăng kính

 • 3 tháng trước
 • 0