Bài giảng Toán học

Thư viện bài giảng Toán học
bài giảng
Đại số 9

Tiet 63: luyen tap

 • 23 ngày trước
 • 164
bài giảng
bài giảng
Đại số 7

Chương IV. §8. Cộng, trừ đa thức một biến

 • 23 ngày trước
 • 14
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Số học 6

Chương III. §10. Phép nhân phân số

 • 24 ngày trước
 • 1
bài giảng
Đại số 7

Ôn tập Chương IV. Biểu thức đại số

 • 24 ngày trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
Toán học 7

Đại số 7. Chương IV. §6. Cộng, trừ đa thức

 • 24 ngày trước
 • 1
bài giảng
Số học 6

Phép chia phân số

 • 24 ngày trước
 • 5
bài giảng
Đại số 7

Chương IV. §6. Cộng, trừ đa thức

 • 24 ngày trước
 • 3
bài giảng
Số học 6

Chương III. §12. Phép chia phân số

 • 24 ngày trước
 • 1
bài giảng
Đại số 8

toan hoc 8

 • 24 ngày trước
 • 2
bài giảng
Hình học 8

Chương IV. §1. Hình hộp chữ nhật

 • 24 ngày trước
 • 3
bài giảng
Hình học 9

Dai so 9. tiet 62

 • 24 ngày trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
Đại số 7

Chương I. §10. Làm tròn số

 • 25 ngày trước
 • 2
bài giảng
Hình học 10

Chương II. §2. Tích vô hướng của hai vectơ

 • 25 ngày trước
 • 4
bài giảng
Đại số 10

Chương I. §1. Mệnh đề

 • 25 ngày trước
 • 6
bài giảng
bài giảng
Số học 6

Chương III. §7. Phép cộng phân số

 • 25 ngày trước
 • 4
bài giảng
Số học 6

Chương III. §12. Phép chia phân số

 • 26 ngày trước
 • 4
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Đại số 10

Chương VI. §2. Giá trị lượng giác của một cung

 • 26 ngày trước
 • 1
bài giảng
Đại số 10

Chương V. §4. Phương sai và độ lệch chuẩn

 • 26 ngày trước
 • 1
bài giảng
Đại số 10

Chương VI. §1. Cung và góc lượng giác

 • 26 ngày trước
 • 8
bài giảng
Hình học 6

Chương II. §8. Đường tròn

 • 27 ngày trước
 • 4
bài giảng
Toán học 8

THE TICH HINH CHOP

 • 27 ngày trước
 • 43
bài giảng
Toán học 8

HINH CHOP DEU VÀ CHOP CUT

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
Toán học 8

DTXQ HINH LANG TRU DUNG

 • 27 ngày trước
 • 32
bài giảng
Toán học 8

HINH LANG TRU DUNG

 • 27 ngày trước
 • 24
bài giảng
Toán học 8

THE TICH HHCN

 • 27 ngày trước
 • 2
bài giảng
Toán học 8

HINH HOP CN

 • 27 ngày trước
 • 3
bài giảng
bài giảng
ĐS-GT 11

Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm

 • 27 ngày trước
 • 2
bài giảng
Đại số 9

Các bài Luyện tập

 • 27 ngày trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
Hình học 10

Chương III. §2. Phương trình đường tròn

 • 28 ngày trước
 • 5
bài giảng
Hình học 12

Chương II. §2. Mặt cầu

 • 28 ngày trước
 • 4
bài giảng
Hình học 6

Chương II. §9. Tam giác

 • 28 ngày trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
Hình học 8

Chương IV. §1. Hình hộp chữ nhật

 • 28 ngày trước
 • 73
bài giảng
bài giảng
Đại số 10

đại số 10

 • 28 ngày trước
 • 4