Bài giảng Tin học Tin học 9

Thư viện Bài giảng Tin học Tin học 9
bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài 4 Tìm hiểu thư điện tử

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 10 ngày trước
 • 1
bài giảng
B4 Tìm hiểu về thư điện tử

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài 4 Tìm hiểu thư điện tử

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 17 ngày trước
 • 1
bài giảng
B4 Tìm hiểu về thư điện tử

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

lop 9

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Tin học 9.Tìm hiểu thư điện tử

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Bài làm HS

Sinh học 9. Bài 10. Giảm phân

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 6. Bài trình chiếu đầu tiên của em

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài 3 Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
B3 Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài 3 Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
B3 Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài 2 Mạng thông tin toàn cầu Internet

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
B2 Mạng thông tin toàn cầu Internet

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • một tháng trước
 • 0