Bài giảng Tin học 9

Thư viện bài giảng
bài giảng
Tin học 9

Bài giảng lớp 9- bài trình chiếu 2017

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 2. Tìm kiếm thông tin trên Internet

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 12. Tạo các hiệu ứng động

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

bai 9: Định dạng trang chieu (t1)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài 9 Bài trình chiếu

Bài 9. Bài trình chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
B8 Bài trình chiếu

Bài 9. Bài trình chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 4. Tạo trang web đơn giản

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 5. Sao lưu dự phòng và quét virus

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Tin học và xã hội (t2)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài 8 Phần mềm trình chiếu

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài 7 Tin học và xã hội

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 9

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
B1 Từ máy tính đến mạng máy tính

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
B6 Tin học và xã hội

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

bài 9 phần mềm trình chiếu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Tin học 9: Bài 8: Bài trình chiếu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Tin học 9

Tin học 9

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Tin học và xã hội

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 14. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 2 tháng trước
 • 0