Bài giảng Tin học 9

Thư viện bài giảng
bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 24 ngày trước
 • 3
bài giảng
Tin học 9

Bài 12. Tạo các hiệu ứng động

 • 24 ngày trước
 • 4
bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 24 ngày trước
 • 6
bài giảng
Bài làm HS

nguyenhongngoc_9.5_2017.2018

 • 25 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 25 ngày trước
 • 4
bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 26 ngày trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Bài làm HS

PHẠM THỊ NGỌC TUYỀN 9.5

 • 27 ngày trước
 • 2
bài giảng
Bài làm HS

tranthitrami_9.5_2017_2018

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
Bài làm HS

tranlequynhhuong_9.5_2017_2018

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

Phan Ngọc Huyền_9.5_2017_2018

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

lethihoainuong_9.5_2017_2018

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 29 ngày trước
 • 4
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 29 ngày trước
 • 1
bài giảng
Bài làm HS

Đặng Bích Ngân 9.5 2017-2018

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

Bài thực hành 2. Tìm kiếm thông tin trên Internet

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài làm HS

Nguyễn Thị Trúc Đào 9.2 2017-2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

trần thị ngọc tú_lớp 9.2_2017-2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

nguyen van tai9.1

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài làm HS

nguyen minh khoa9.1

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài làm HS

nguyenminhman_9.1_2017_2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

nguyenmaiminhtam_9.1_2017_2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

Nguyễn Huỳnh Hữu Trí_9.5_2017-2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

Nguyễn Tiến Đạt_9.5_2017-2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

Dương Trung Nguyên 9.5_2017_2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

Nguyễn Thanh Hải 9.5_2017_2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

Phùng Hiếu Cường 9.5_2017_2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

lengocthuyquynh_9.5_2017_2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

nguyễn hoàng bảo hân 9.5

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài làm HS

Ngẫuyn Khắc Anh Tài 9.5_2017_2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

Lê Thế Trien 9.5_2017_2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

Lê Thị Ngọc Tuyền_9.2_2017_2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

Nguyễn Thị Kim Duyên_9.2_2017_2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

Phan Ý Như_9.4_2017_2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

bui thi ngoc tuyet 9-9-2017-2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

dang duong minh thoai-9.5-2017-2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

nguyenthanhhoanganh_9.5_2017-2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

lêthịhoàinương_9.5_2017_2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

lengocthuyquynh_9.5_2017_2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

nguyenngochan_9.5_2017_2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

lethihongngoc_9.5-2017.2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

Nguyễn Thị Như Quỳnh

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài làm HS

nguyennhungoc_9.5_2017_2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

Phạm Trần Anh Thơ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài làm HS

Hothiphuongque_9.5_2017_2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

Nguyễn Hữu Thoại_9.5_2017_2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

nguyenhoangyenlinh-9.5-2017-2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

lethiminhchau-9.5-2017-2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

hothiphuongque_9.5_2017_2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

nguyennhungoc_9.5_2017-2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

nguyen minh gia bao 9.4

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài làm HS

nguyen nhut bang 9.4

 • một tháng trước
 • 1