Bài giảng Tin học 9

Thư viện Bài giảng Tin học 9
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 6. Bài trình chiếu đầu tiên của em

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 12. Tạo các hiệu ứng động

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 12. Tạo các hiệu ứng động

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 9

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

Tin học 9

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 13 Thông tin đa phương tiện

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

lethikimanh10a4

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

lethikimanh10a4

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

Lê Như Quỳnh 9.4

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

bài 6 Tin học và xã hội thi GVG

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

Trần Vũ Trọng Phúc_9.5_2017_2018

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

Nguyễn Nhật Khánh Thư_9.5

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

Cao Thị Kim Ngân/9.5.2017.2018

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

võ minh dương

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 4 tháng trước
 • 3
bài giảng
Tin học 9

Bài 12. Tạo các hiệu ứng động

 • 4 tháng trước
 • 4
bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 4 tháng trước
 • 6
bài giảng
Bài làm HS

nguyenhongngoc_9.5_2017.2018

 • 4 tháng trước
 • 2
bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 4 tháng trước
 • 4
bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 4 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Bài làm HS

PHẠM THỊ NGỌC TUYỀN 9.5

 • 4 tháng trước
 • 2
bài giảng
Bài làm HS

tranthitrami_9.5_2017_2018

 • 4 tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài làm HS

tranlequynhhuong_9.5_2017_2018

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

Phan Ngọc Huyền_9.5_2017_2018

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

lethihoainuong_9.5_2017_2018

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 4 tháng trước
 • 4
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 4 tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài làm HS

Đặng Bích Ngân 9.5 2017-2018

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

Bài thực hành 2. Tìm kiếm thông tin trên Internet

 • 4 tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài làm HS

Nguyễn Thị Trúc Đào 9.2 2017-2018

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

trần thị ngọc tú_lớp 9.2_2017-2018

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

nguyen van tai9.1

 • 4 tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài làm HS

nguyen minh khoa9.1

 • 4 tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài làm HS

nguyenminhman_9.1_2017_2018

 • 4 tháng trước
 • 0