Bài giảng Tin học 7

Thư viện bài giảng
bài giảng
Tin học 7

Bài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạ

 • 25 ngày trước
 • 18
bài giảng
Tin học 7

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạ

 • 28 ngày trước
 • 3
bài giảng
Tin học 7

THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA

 • 28 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 29 ngày trước
 • 25
bài giảng
Tin học 7

Bài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

BÀI 18 TIN HỌC 7

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Tin học 7

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài đọc thêm 3 Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
B10 Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (tt)

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (tt)

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (tt)

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Power Point

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài đọc thêm 3 Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
B10 Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 5 Thao tác với bảng tính

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài thực hành 7. In danh sách lớp em

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

tin hoc 7

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 7. Trình bày và in trang tính

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Bài 9 Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

 • 3 tháng trước
 • 1