Bài giảng Tin học 6

Thư viện bài giảng
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 23 ngày trước
 • 151
bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 9. Danh bạ riêng của em

 • 25 ngày trước
 • 5
bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 9. Danh bạ riêng của em

 • 25 ngày trước
 • 5
bài giảng
Tin học 6

Bài 19. Tìm kiếm và thay thế

 • 26 ngày trước
 • 5
bài giảng
Tin học 6

Bài 19. Tìm kiếm và thay thế

 • 26 ngày trước
 • 8
bài giảng
Tin học 6

tin học quan sát hệ mặt trời

 • 26 ngày trước
 • 8
bài giảng
Tin học 6

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • 28 ngày trước
 • 5
bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 28 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 29 ngày trước
 • 3
bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 29 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • một tháng trước
 • 4
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài 20 Thêm hình ảnh để minh họa

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
B20 Thêm hình ảnh để minh họa

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 19. Tìm kiếm và thay thế

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

THEM HINH ANH DE MINH HOA

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

bài 20: trình bày cô đọng bằng bảng (T1)

 • một tháng trước
 • 6
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Chuyên Đề 5!!!

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Chuyên Đề 4!!!

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Chuyên Đề 3!!!

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Tin học 6

Bài 19. Tìm kiếm và thay thế

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 17. Định dạng đoạn văn bản

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 17. Định dạng đoạn văn bản

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài 18 Trình bày trang văn bản và in

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
B18 Trình bày văn bản và in

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • một tháng trước
 • 5
bài giảng
Tin học 6

Bài 17. Định dạng đoạn văn bản

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 19. Tìm kiếm và thay thế

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 17. Định dạng đoạn văn bản

 • một tháng trước
 • 1