Bài giảng Tin học 6

Thư viện Bài giảng Tin học 6
bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 19_ Thêm hình ảnh để minh họa

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

bài 20 Trình bày cô đọng bằng bảng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

bài 20 Trình bày cô đọng bằng bảng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

bài 20 Trình bày cô đọng bằng bảng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

bài 19. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

bài 19. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

bài 19. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 1. Thông tin và tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 1. Thông tin và tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 1. Thông tin và tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 1. Thông tin và tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 17. Định dạng đoạn văn bản

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 5. Luyện tập chuột

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 16. Định dạng văn bản

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Tiết 1 trình bày cô đọng bằng bảng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

soạn thảo văn bản đơn giản

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 8. Em viết báo tường

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Tin học 6 elerrr

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Tin học 8-bt

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

TIN học lớp 6-Soạn thảo văn bản đơn giản

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài TH9 Danh Bạ Riêng Của Em (TT)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Tin học 6

Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

 • 4 tháng trước
 • 3
bài giảng
Tin học 6

Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 4 tháng trước
 • 3
bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

 • 4 tháng trước
 • 4
bài giảng
Tin học 6

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • 4 tháng trước
 • 0