Bài giảng Tin học 10

Thư viện Bài giảng Tin học 10
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 3. Giới thiệu về máy tính

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
BÀI GIẢNG TIN 10

Bài 4. Bài toán và thuật toán

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 19. Tạo và làm việc với bảng

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 3. Giới thiệu về máy tính

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 3. Giới thiệu về máy tính

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Thực hành 2. Làm quen với máy tính

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Hinhhoc12

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 9. Tin học và xã hội

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

tin hoc 10

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 22 một số dịch vụ cơ bản của internet

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

BAI 1. TIN HOC LA MOT NGANH KHOA HOC

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 2. Thông tin và dữ liệu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 2. Thông tin và dữ liệu (tiết 2)

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
Tin học 10

Bài 2. Thông tin và dữ liệu (Tiêt1)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
Tin học 10

Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

 • 2 tháng trước
 • 3
bài giảng
Tin học 10

Bai 4 Bai toan va Thuat toan

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Giới thiệu về Máy tính điện tử

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

BÀI 2. THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 2. Thông tin và dữ liệu(2 tiết)

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Đỗ Thị Trâm 10a5

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Đõ Thị Trâm 10a5

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

hóa học

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

hoanga7

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Trần Tiến Dũng lớp 10a5

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

bài 20 mạng máy tính

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Đề cương ôn thi

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

đỗ thị trâm 10a5

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

doanh 10a5

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

phát triển ngôn ngữ

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

bai 2 thuc hanh..thong tin

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

mạng máy tính

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

bài 2 thuc hanh....thong tin

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

tin học 10

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

bài 1 tin học

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

bai 15

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

tin hoc 10

 • 6 tháng trước
 • 0