Bài giảng Tin học 10

Thư viện Bài giảng Tin học 10
bài giảng
Tin học 10

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

BÀI 2. THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 2. Thông tin và dữ liệu(2 tiết)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Đỗ Thị Trâm 10a5

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Đõ Thị Trâm 10a5

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

hóa học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

hoanga7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Trần Tiến Dũng lớp 10a5

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

bài 20 mạng máy tính

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Đề cương ôn thi

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

đỗ thị trâm 10a5

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

doanh 10a5

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

phát triển ngôn ngữ

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

bai 2 thuc hanh..thong tin

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

mạng máy tính

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

bài 2 thuc hanh....thong tin

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

tin học 10

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

bài 1 tin học

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

bai 15

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

tin hoc 10

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

ngon ngu tin hoc

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

ngôn ngữ lập trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

ngôn ngữ lập trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

tin học

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

tin học 10

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bai 5 Ngon ngu lap trinh

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

tin học 10

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

tin học 10

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 10

Tin Học 10

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

bài 22

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 22 Một số dịch vụ cơ bản của internet

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 22 một số dịch vụ cơ bản của internet

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 22

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Một số dịch vụ cơ bản của Internet

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

tin học 10 bài 2

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 5 ngôn ngữ lập trình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 15. Làm quen với Microsoft Word

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 15. Làm quen với Microsoft Word

 • 4 tháng trước
 • 0