Bài giảng Tin học

Thư viện Bài giảng Tin học
bài giảng
lớp 8

Bài giảng điện tử lớp 8 full

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

sinh hoạt

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài 2 Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
B2 Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Máy tính và phần mềm máy tính

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
B4 Máy tính và phần mềm máy tính

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 12

Bài 1. Một số khái niệm cơ bản

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài 1 Từ máy tính đến mạng máy tính

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
B1 Từ máy tính đến mạng máy tính

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Hướng dẫn thao tác sử dụng Windows Explorer My Computer

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 9

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Em có thể làm được những gì nhờ máy tính

Bài 3. Em có thể làm được những gì nhờ máy tính?

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
B3 Em có thể làm được những gì nhờ máy tính

Bài 3. Em có thể làm được những gì nhờ máy tính?

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Phần 1

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài 2 Mạng thông tin toàn cầu Internet

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
B2 Mạng thông tin toàn cầu Internet

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 12

Bài 1. Một số khái niệm cơ bản

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 22 một số dịch vụ cơ bản của internet

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Phần mềm trình chiếu

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 6

Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Thông tin và biểu diễn thông tin

Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
B2 Thông tin và biểu diễn thông tin

Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • 27 ngày trước
 • 0