Bài giảng Tin học

Thư viện Bài giảng Tin học
bài giảng
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 8

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
BÀI GIẢNG E-Learning

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 7

Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 7. Trình bày và in trang tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu (tiết 1)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 19_ Thêm hình ảnh để minh họa

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 17. Chương trình con và phân loại

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Tin học 9. Bài 8. Phần mềm trình chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng (tiết 1)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

bài 20 Trình bày cô đọng bằng bảng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

bài 20 Trình bày cô đọng bằng bảng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

bài 20 Trình bày cô đọng bằng bảng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

bài 19. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

bài 19. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

bài 19. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 7. Tin học và xã hội

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 8

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 1. Thông tin và tin học

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 1. Thông tin và tin học

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 1. Thông tin và tin học

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng về Flash

200 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ (2)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 1. Thông tin và tin học

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 12. Tạo các hiệu ứng động

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 9

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính

 • 2 tháng trước
 • 0