Bài giảng Tin học

Thư viện bài giảng
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • 24 ngày trước
 • 151
bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 24 ngày trước
 • 3
bài giảng
Tin học 9

Bài 12. Tạo các hiệu ứng động

 • 24 ngày trước
 • 4
bài giảng
Tin học 9

Bài 9. Bài trình chiếu

 • 24 ngày trước
 • 6
bài giảng
Bài làm HS

nguyenhongngoc_9.5_2017.2018

 • 25 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 9. Danh bạ riêng của em

 • 25 ngày trước
 • 5
bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 25 ngày trước
 • 4
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 25 ngày trước
 • 3
bài giảng
Tin học 7

Bài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạ

 • 25 ngày trước
 • 18
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 25 ngày trước
 • 5
bài giảng
Tin học 6

Bài thực hành 9. Danh bạ riêng của em

 • 25 ngày trước
 • 5
bài giảng
Tin học 10

Bài 20. Mạng máy tính

 • 26 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 16. Định dạng văn bản

 • 26 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tin học 9

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

 • 26 ngày trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Tin học 8

Học vẽ hình với phần mềm Geogebra

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 27 ngày trước
 • 14
bài giảng
Tin học 8

Bài 9. Làm việc với dãy số

 • 27 ngày trước
 • 41
bài giảng
Tin học 6

Bài 19. Tìm kiếm và thay thế

 • 27 ngày trước
 • 5
bài giảng
Tin học 6

Bài 19. Tìm kiếm và thay thế

 • 27 ngày trước
 • 8
bài giảng
Tin học 6

tin học quan sát hệ mặt trời

 • 27 ngày trước
 • 8
bài giảng
Tin học 8

Học vẽ hình với phần mềm Geogebra

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tin học 7

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
Bài làm HS

PHẠM THỊ NGỌC TUYỀN 9.5

 • 27 ngày trước
 • 2
bài giảng
Bài làm HS

tranthitrami_9.5_2017_2018

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tin học 8

Học vẽ hình với phần mềm Geogebra

 • 27 ngày trước
 • 6
bài giảng
Bài làm HS

tranlequynhhuong_9.5_2017_2018

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

Phan Ngọc Huyền_9.5_2017_2018

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài làm HS

lethihoainuong_9.5_2017_2018

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạ

 • 28 ngày trước
 • 3
bài giảng
Tin học 7

THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA

 • 28 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 16. Định dạng văn bản

 • 28 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tin học 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • 29 ngày trước
 • 25
bài giảng
Tin học 6

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • 29 ngày trước
 • 5
bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 29 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • 29 ngày trước
 • 3
bài giảng
Tin học 11

Bài 11. Kiểu mảng

 • 29 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • một tháng trước
 • 4
bài giảng
Tin học 9

Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài làm HS

Đặng Bích Ngân 9.5 2017-2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tin học 12

Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 12

Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Tin học 6

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 10

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • một tháng trước
 • 4
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài 20 Thêm hình ảnh để minh họa

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
B20 Thêm hình ảnh để minh họa

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Tin học 6

Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản

 • một tháng trước
 • 1