Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5

Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 45

 • 13 ngày trước
 • 1
bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình thang

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Thể tích hình hộp chữ nhật

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình thang

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Chu vi hình tròn.

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Nhât ký lớp 5 Vnen tuần 1-tuần 12

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 160

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 32

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Khái niệm số thập phân

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Quãng đường

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Quãng đường

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Quãng đường

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Quãng đường

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép nhân

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép nhân

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Phép nhân

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép nhân

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Ôn tập về số thập phân

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập về số thập phân

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Ôn tập về số thập phân

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Ôn tập về số thập phân

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Chia số đo thời gian cho một số

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Chia số đo thời gian cho một số

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Chia số đo thời gian cho một số

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Chia số đo thời gian cho một số

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Thể tích hình lập phương

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Thể tích hình lập phương

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Thể tích hình lập phương

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Thể tích hình lập phương

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 179

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Khai niem so thap phan.ppt

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

khái nệm số thập phân( tiếp theo)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Ôn tập: Khái niệm về phân số

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Ôn tập: Khái niệm về phân số

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Khái niệm về phân số

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 171,172

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Diện tích hình tam giác

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình tam giác

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Diện tích hình tam giác

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 167

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Một số dạng bài toán đã học

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Toán học 5

toan5

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Chia số đo thời gian cho một số

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Chia số đo thời gian cho một số

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Chia số đo thời gian cho một số

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập chu vi, hình học Trang 166

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Tập đọc : Tà áo dài VN

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ (TUẦN 28 TIẾT 140)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Toán học 5

 • 3 tháng trước
 • 1