Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5

Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5
bài giảng
Toán học 5

Hỗn số (tiếp theo)

 • 2 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

 • 2 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

 • 2 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 15

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập và bổ sung về giải toán

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Hỗn số (tiếp theo)

 • 3 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 22

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 21

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Hỗn số (tiếp theo)

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Hỗn số (tiếp theo)

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Hỗn số (tiếp theo)

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung tuần 35

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 24

 • 6 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

 • 6 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

 • 6 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Vận tốc

 • 6 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Phân số thập phân

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Vận tốc

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Hỗn số (tiếp theo)

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Tiếng viêt 5.

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Hỗn số

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

BÀI GIẢNG TRÌNH CHIẾU

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập về giải toán

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập và bổ sung về giải toán

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập và bổ sung về giải toán

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập và bổ sung về giải toán

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Hỗn số (tiếp theo)

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Hỗn số

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 16

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Toán học

Ôn tập Khái niệm phân số

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Ôn tập Khái niệm phân số

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập Khái niệm phân số

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Khái niệm về phân số

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Nhân số đo thời gian với một số

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

luyen từ và câu lớp 4 năm học 2018 - 2019

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: So sánh hai phân số

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Khái niệm về phân số

 • 28 ngày trước
 • 0