Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5

Thư viện bài giảng Tiểu Học Toán học lớp 5
bài giảng
Toán học 5

Thể tích hình lập phương

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Thể tích hình lập phương

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Thể tích hình lập phương

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Thể tích hình lập phương

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 179

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Khai niem so thap phan.ppt

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

khái nệm số thập phân( tiếp theo)

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Ôn tập: Khái niệm về phân số

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Ôn tập: Khái niệm về phân số

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Khái niệm về phân số

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 171,172

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Diện tích hình tam giác

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình tam giác

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Diện tích hình tam giác

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 167

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Một số dạng bài toán đã học

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Toán học 5

toan5

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Chia số đo thời gian cho một số

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Chia số đo thời gian cho một số

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Chia số đo thời gian cho một số

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập chu vi, hình học Trang 166

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Tập đọc : Tà áo dài VN

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ (TUẦN 28 TIẾT 140)

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 167

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

khoa hoc

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

KHOA HOC

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép chia

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép chia

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép chia

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Phép chia

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

phép trừ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập: Phép trừ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

lớp 5 theo tuần

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 164

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 165

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Toán 5 Ôn tập về đo thời gian

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

câu ghép

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Bảng đơn vị đo thời gian

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Bảng đơn vị đo thời gian

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Bảng đơn vị đo thời gian

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Bảng đơn vị đo thời gian

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Chia số đo thời gian cho một số

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Chia số đo thời gian cho một số

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Chia số đo thời gian cho một số

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Chia số đo thời gian cho một số

 • một tháng trước
 • 0