Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Tập đọc 5

Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Tập đọc 5
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 8. Kì diệu rừng xanh

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Sắc màu em yêu-Tuần 2

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 26. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 1. Thư gửi các học sinh

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 2. Sắc màu em yêu

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 29. Con gái

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 6. Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

 • một tháng trước
 • 5
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 6. Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai

 • một tháng trước
 • 28
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 4. Bài ca về trái đất

 • một tháng trước
 • 14
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 3. Lòng dân

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 2. Sắc màu em yêu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 2. Nghìn năm văn hiến

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 1. Quang cảnh làng mạc ngày mùa

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 1. Thư gửi các học sinh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 1. Thư gửi các học sinh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 30. Tà áo dài Việt Nam

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 5. Một chuyên gia máy xúc

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 21. Tiếng rao đêm

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 27. Tranh làng Hồ

 • 2 tháng trước
 • 5
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 4. Những con sếu bằng giấy

 • 2 tháng trước
 • 9
bài giảng
Tiếng Việt

Tập đọc 5. Tuần 32. Út Vịnh

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tập đọc 5. Tuần 30. Tà áo dài Việt Nam

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Chính tả 5. Tuần 29. Nhớ-viết: Đất nước

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 31. Bầm ơi

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 31. Bầm ơi

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 31. Bầm ơi

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 34. Lớp học trên đường

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 34. Lớp học trên đường

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 34. Lớp học trên đường

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 34. Lớp học trên đường

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 22. Lập làng giữ biển

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 22. Lập làng giữ biển

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 22. Lập làng giữ biển

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 22. Lập làng giữ biển

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 29. Con gái

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 29. Con gái

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 29. Con gái

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 29. Con gái

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 8. Kì diệu rừng xanh

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 8. Kì diệu rừng xanh

 • 4 tháng trước
 • 0