Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Tập đọc 5

Thư viện Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Tập đọc 5
bài giảng
Tiếng Việt

Tập đọc 5. Tuần 32. Út Vịnh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tập đọc 5. Tuần 30. Tà áo dài Việt Nam

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Chính tả 5. Tuần 29. Nhớ-viết: Đất nước

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 31. Bầm ơi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 31. Bầm ơi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 31. Bầm ơi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 34. Lớp học trên đường

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 34. Lớp học trên đường

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 34. Lớp học trên đường

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 34. Lớp học trên đường

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 22. Lập làng giữ biển

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 22. Lập làng giữ biển

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 22. Lập làng giữ biển

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 22. Lập làng giữ biển

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 29. Con gái

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 29. Con gái

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 29. Con gái

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 29. Con gái

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 8. Kì diệu rừng xanh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 8. Kì diệu rừng xanh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 8. Kì diệu rừng xanh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 8. Kì diệu rừng xanh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 7. Những người bạn tốt

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 27. Đất nước

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 27. Đất nước

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 27. Đất nước

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 27. Đất nước

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 9. Đất Cà Mau

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 9. Đất Cà Mau

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 9. Đất Cà Mau

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

sang năm con lên bảy

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Sang Năm Con Lên Bảy

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

luật tuc xua cua nguoi E-de

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 13: Người gác rừng tí hon

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng