Bài giảng Tiểu Học

Thư viện bài giảng Tiểu Học
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 29. Buổi học thể dục

 • 24 ngày trước
 • 175
bài giảng
Toán học 4

Luyện tập Trang 153

 • 24 ngày trước
 • 168
bài giảng
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 30. Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất

 • 24 ngày trước
 • 173
bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 29-30. MRVT: Du lịch - Thám hiểm

 • 24 ngày trước
 • 154
bài giảng
Toán học 4

Đề - xi - mét vuông

 • 24 ngày trước
 • 177
bài giảng
Thủ công 2

Bài 15. Làm vòng đeo tay

 • 24 ngày trước
 • 161
bài giảng
Toán học 4

Luyện tập Trang 148

 • 24 ngày trước
 • 160
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 26. Thắng biển

 • 24 ngày trước
 • 158
bài giảng
Toán học 4

Luyện tập Trang 148

 • 24 ngày trước
 • 155
bài giảng
Chính tả 3

Tuần 29. Nghe-viết: Buổi học thể dục

 • 24 ngày trước
 • 5
bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 30. Ai ngoan sẽ được thưởng

 • 24 ngày trước
 • 4
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 13. Chào hỏi và tạm biệt

 • 24 ngày trước
 • 5
bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 12. ò... ó... O

 • 24 ngày trước
 • 4
bài giảng
Toán học 2

Số hạng - Tổng

 • 24 ngày trước
 • 3
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập về đo diện tích

 • 24 ngày trước
 • 5
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 29. Một vụ đắm tàu

 • 24 ngày trước
 • 2
bài giảng
Kể chuyện 3

Tuần 29. Buổi học thể dục

 • 24 ngày trước
 • 8
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 29. Buổi học thể dục

 • 24 ngày trước
 • 8
bài giảng
Toán học 3

Diện tích hình chữ nhật.

 • 24 ngày trước
 • 6
bài giảng
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 30-31-32. Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

 • 24 ngày trước
 • 4
bài giảng
Tập làm văn 3

Tuần 26. Kể về một ngày hội

 • 24 ngày trước
 • 10
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng

 • 24 ngày trước
 • 5
bài giảng
Toán học 3

Các số có năm chữ số

 • 24 ngày trước
 • 4
bài giảng
Bài giảng khác

chủ đề 3 - lop 1. mĩ thuật

 • 24 ngày trước
 • 70
bài giảng
Bài giảng khác

TAI LIEU TAP HUAN MI THUAT

 • 24 ngày trước
 • 2
bài giảng
Bài giảng khác

đánh giá môn mi thuật

 • 24 ngày trước
 • 17
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 30-31-32. Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

 • 24 ngày trước
 • 4
bài giảng
Bài giảng khác

chủ đề 9 - lop 5. mĩ thuật

 • 24 ngày trước
 • 13
bài giảng
Bài giảng khác

chủ đề 8 - lop 5. mĩ thuật

 • 24 ngày trước
 • 14
bài giảng
Bài giảng khác

chủ đề 4 - lop 5. mĩ thuật

 • 24 ngày trước
 • 3
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 9. Đề phòng bệnh giun

 • 24 ngày trước
 • 41
bài giảng
Bài giảng khác

chủ đề 3 - lop 5. mĩ thuật

 • 24 ngày trước
 • 18
bài giảng
Bài giảng khác

chủ đề 11 - lop 4. mĩ thuật

 • 24 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 8. Ăn, uống sạch sẽ

 • 24 ngày trước
 • 16
bài giảng
Bài giảng khác

chủ đề 10 - lop 4. mĩ thuật

 • 24 ngày trước
 • 4
bài giảng
Bài giảng khác

chủ đề 9 - lop 4. mĩ thuật

 • 24 ngày trước
 • 8
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 30. MRVT: Nam và nữ

 • 24 ngày trước
 • 6
bài giảng
Bài giảng khác

chủ đề 6 - lop 4. mĩ thuật

 • 24 ngày trước
 • 9
bài giảng
Bài giảng khác

chủ đề 5 - lop 4. mĩ thuật

 • 24 ngày trước
 • 38
bài giảng
Bài giảng khác

chủ đề 4 - lop 4. mĩ thuật

 • 24 ngày trước
 • 3
bài giảng
Bài giảng khác

chủ đề 3 - lop 4. mĩ thuật

 • 24 ngày trước
 • 71
bài giảng
Bài giảng khác

chủ đề 13 - lop 3. mĩ thuật

 • 24 ngày trước
 • 5
bài giảng
Bài giảng khác

chủ đề 11 - lop 3. mĩ thuật

 • 24 ngày trước
 • 2
bài giảng
Bài giảng khác

chủ đề 9 - lop 3. mĩ thuật

 • 24 ngày trước
 • 4
bài giảng
Bài giảng khác

chủ đề 6 - lop 3. mĩ thuật

 • 24 ngày trước
 • 51
bài giảng
Toán học

Toán hình học lớp 5.

 • 24 ngày trước
 • 33
bài giảng
Bài giảng khác

chủ đề 4 - lop 3. mĩ thuật

 • 24 ngày trước
 • 5
bài giảng
Bài giảng khác

chủ đề 2 - lop 3. mĩ thuật

 • 24 ngày trước
 • 262