Bài giảng Tiểu Học

Thư viện Bài giảng Tiểu Học
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

 • 8 ngày trước
 • 14
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 22. Cái cầu

 • 8 ngày trước
 • 11
bài giảng
Toán học 3

Phép chia hết và phép chia có dư

 • 8 ngày trước
 • 14
bài giảng
Toán học 3

Bảng nhân 7

 • 8 ngày trước
 • 8
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 5. So sánh

 • 9 ngày trước
 • 7
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 27. Tranh làng Hồ

 • 9 ngày trước
 • 4
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 4. Những con sếu bằng giấy

 • 9 ngày trước
 • 6
bài giảng
Địa lí 5

Bài 4. Sông ngòi

 • 9 ngày trước
 • 1
bài giảng
Toán học 2

Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

 • 9 ngày trước
 • 3
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 1. Mẹ ốm

 • 10 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 11. Ông Trạng thả diều

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 27. Con sẻ

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 2

Tuần 3. Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì?

 • 10 ngày trước
 • 1
bài giảng
Cùng học Tin học 4

Chương V. Bài 4. Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 1. Trường em

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
HD học Tin học 4

CĐ1. Bài 2. Các thao tác với thư mục

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 30. Một mái nhà chung

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 49. Động vật

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 91. oa, oe

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Bảng nhân 6

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Chính tả 3

Tuần 2. Nghe-viết: Cô giáo tí hon.

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Chính tả 3

Tuần 2. Nghe-viết: Cô giáo tí hon.

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 5

Bài 3. Có chí thì nên

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 47. Hoa

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 3

Tuần 1. Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học

Khoa học

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học

BTNB

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 2

Tuần 3. Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 45

 • 15 ngày trước
 • 1
bài giảng
Lịch sử 5

Bài 8. Xô viết Nghệ - Tĩnh

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Bảng nhân 9

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
CT Bộ GDĐT 4

Unit 4. When's your birthday?

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Toán học 4

Tính chất kết hợp của phép cộng

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Bảng chia 9

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Kể chuyện 5. Tuần 29. Lớp trưởng lớp tôi

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 2

Đề - xi - mét

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 2

Số hạng - Tổng

 • 19 ngày trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
TN-XH, KH - LS

Khoa học 5. Bài 16. Phòng tránh HIV / AIDS

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình thang

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Thể tích hình hộp chữ nhật

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Thủ công 3

Bài 15. Làm đồng hồ để bàn

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Thủ công 3

Bài 15. Làm đồng hồ để bàn

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Thủ công 3

Bài 15. Làm đồng hồ để bàn

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Số 100 000 - Luyện tập

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Số 10 000 - Luyện tập

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
ATGT 3

Bài 6. An toàn khi đi ô tô - xe buýt

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
ATGT 3

Bài 5. Con đường an toàn

 • 21 ngày trước
 • 0