Bài giảng Tiểu Học

Thư viện Bài giảng Tiểu Học
bài giảng
Lịch sử 5

Lịch sử 5. Bài 6.VN

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 5. Những hạt thóc giống

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 4

Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 16

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 1. Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 12. Cảm ơn và xin lỗi

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 81. ach

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 8. Kì diệu rừng xanh

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyết

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Các số có hai chữ số

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Hình vuông, hình tròn

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 23. g, gh

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Luyện tập Trang 6

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Bài toán có lời văn

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Hai mươi. Hai chục

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 3

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Chính tả 2

Tuần 3. Tập chép: Bạn của Nai nhỏ

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 1. Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 3. Luyện tập về từ đồng nghĩa

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 3. MRVT: Nhân dân

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 24. MRVT: Nghệ thuật. Dấu phẩy

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 22. MRVT: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 20. MRVT: Tổ quốc. Dấu phẩy

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Chính tả 4

Tuần 9. Nghe-viết: Thợ rèn

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 4

Bài 12. Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 47. Hoa

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 15. Cánh diều tuổi thơ

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 1. Mẹ ốm

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 11. MRVT: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì?

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 11. MRVT: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì?

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 11. MRVT: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì?

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 10. So sánh. Dấu chấm

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 1. e

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 7. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 6. MRVT: Trường học. Dấu phẩy

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 9. Động từ

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kim

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 2. Phần thưởng

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Địa lí 4

Đồng bằng BB

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 4

Bài 11. Đồng bằng Bắc Bộ

 • 16 ngày trước
 • 0