Bài giảng Thể dục

Thư viện bài giảng Các tư liệu dành cho môn giáo dục thể chất trong nhà trường
bài giảng
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

BAI GANG DIEN TU UNIT 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE(READ)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Vật Lý 7

Vật lí 7. Bài 13. Môi trường truyền âm

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh Học 9

Vai trò của TV đối với ĐV và con người

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh Học 9

Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh Học 7

Tiến hóa tổ chức cơ thể

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Mỹ Thuật 8

Luật xa gần

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Mỹ Thuật 6

Trang trí đường diềm

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Mỹ Thuật 7

Đề tài phong cảnh

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Mỹ Thuật 6

Một số công trình tiêu biểu

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh Học 8

Giới thiệu chung về hệ nội tiết

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh Học 8

Cơ quan phân tích thính giác

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh Học 6

bai 52 Dia y

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh Học 6

Nấm tiết 2

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh Học 6

Nấm-Mốc trắng-Nấm rơm

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh Học 6

vi khuẩn

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh Học 6

Tiết 64 : Địa Y

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Thể dục 7

bật nhẩy

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 8

LÝ THUYẾT LAI XE

 • 4 tháng trước
 • 9
bài giảng
Thể dục 8

LÝ THUYẾT LAI XE

 • 4 tháng trước
 • 12
bài giảng
Thể dục 8

LÝ THUYẾT LAI XE

 • 4 tháng trước
 • 11
bài giảng
Thể dục 8

CACH TAO GIÁY VIET ĐEP

 • 4 tháng trước
 • 7
bài giảng
Thể dục 8

CACH TAO GIÁY VIET ĐEP

 • 4 tháng trước
 • 8
bài giảng
Thể dục 8

CACH TAO GIÁY VIET ĐEP

 • 4 tháng trước
 • 8
bài giảng
Thể dục 8

Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

 • 5 tháng trước
 • 8
bài giảng
Thể dục 10

Cầu lông

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 10

CHẠY NGẮN

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 7

Tiết 45: Bật nhảy tự chọn

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 9

Chương 3. Bài thể dục phát triển chung

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 8

Bài giảng chuyên đề TD (tiết 26 lớp 8)

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 7

Tiết 16

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 6

Cầu lông và chạy bền

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 6

Chương 3. Bài thể dục phát triển chung

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 9

BAI TDLHNAM-9

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 8

Chương 3. Bài thể dục phát triển chung

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 7

Bai the duc voo co

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 6

Chương 1. Lợi ích, tác dụng của TDTT

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 9

Chương 3. Bài thể dục phát triển chung

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Thể dục 9

Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Thể dục 9

Chương 3. Bài thể dục phát triển chung

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Địa Lý 6

tiet 30 bai 24 Bien va dai duong_Dia 6

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Địa Lý 9

Tiet 27 Vung duyen hai Nam Trung Bo

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Địa Lý 9

Tiet 14 Tac dong cua Noi luc ngoai luc

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Địa Lý 9

bai 51 thien nhien Chau Au

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Âm Nhạc 6

Tiết 13 Âm nhạc 6

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Âm Nhạc 6

Bài 20 Âm nhạc 6

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Âm Nhạc 6

Bài giảng Âm nhạc 6 Tiết 15

 • một năm trước
 • 0