Bài giảng Sinh học 10 nâng cao

Thư viện Bài giảng Sinh học 10 nâng cao
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

le thi huyen 10a7

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

bài học về virut

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

bài 29: Cấu trúc các loại virut

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 43. Cấu trúc các loại virut

 • 5 tháng trước
 • 2
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 44. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Ảnh hưởng của đô thị hóa đến cơ sở hạ tầng

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 16. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 4. Giới Thực vật

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 6. Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật

 • 10 tháng trước
 • 22
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 39. Sinh sản của vi sinh vật

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Phương pháp làm mắm

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 23. Hô hấp tế bào

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 3. Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 15. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

bài 6: NHóm 5

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 6. Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 6. Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật

 • 2 năm trước
 • 14
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 23. Hô hấp tế bào

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 45. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 44. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 43. Cấu trúc các loại virut

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 28. Chu kì tế bào và các hình thức phân bào

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 21. Chuyển hoá năng lượng

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 6. Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật

 • 2 năm trước
 • 18
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 6. Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật

 • 2 năm trước
 • 16
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Sinh 10 Nâng cao - tế bào nhân thực tiếp theo

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 18. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

nâu điên

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 6. Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 45. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 44. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 37. Thực hành: Lên men lactic

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 42. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bai 30 da sua

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

BAI GIANG THAO GIANG

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 • 3 năm trước
 • 21
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

bai44 :chu trình nhân lên của virus trong tế bào chủ

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 11 Sinh học 10 Nc

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

bai 15: Tế bào nhân thực

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

bài thực hành số 1-sinh 10 nâng cao

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

bài thực hành 10a3

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài 6 : Thực Hành Sinh Học

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

giới sinh vật lớp 10

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 10 Nâng cao

Bài thực hành sinh 9 đề tài môi trường

 • 4 năm trước
 • 0