Bài giảng Ngữ văn 9

Thư viện bài giảng
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Bố của Xi-mông

 • 24 ngày trước
 • 6
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 27. Bến quê

 • 24 ngày trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài sang thu

 • 26 ngày trước
 • 3
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • 27 ngày trước
 • 6
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • 27 ngày trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 22. Con cò

 • 29 ngày trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 23. Viếng lăng Bác

 • 29 ngày trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 27. Bến quê

 • 29 ngày trước
 • 4
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • 29 ngày trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1. Các phương châm hội thoại

 • 29 ngày trước
 • 30
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Nghị luận trong văn bản tự sự

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Nghị luận trong văn bản tự sự

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

học sinh chơi game lớp 9

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Đồng chí

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Bố của Xi-mông

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 29. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

 • một tháng trước
 • 4
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Các thành phần biệt lập

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Các thành phần biệt lập

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Các thành phần biệt lập

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Khởi ngữ

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Khởi ngữ

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Khởi ngữ

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 9

Ngữ văn 9 - Phố núi

 • một tháng trước
 • 3
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Tập làm thơ bốn chữ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Kiều ở lầu Ngưng Bích(t2)

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 26. Viết bài tập làm văn số 7 - Nghị luận

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Nghị luận trong văn bản tự sự

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 26. Tổng kết phần văn bản nhật dụng

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Ôn tập về thơ

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Mây và sóng

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Mây và sóng

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng