Bài giảng Ngữ văn 11

Thư viện bài giảng
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 29. Về luân lí xã hội ở nước ta

 • 24 ngày trước
 • 4
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 26. Đọc thêm: Bài thơ số 28

 • 25 ngày trước
 • 4
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 21. Vội vàng

 • 26 ngày trước
 • 5
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 28. Người cầm quyền khôi phục uy quyền

 • 28 ngày trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 28. Người cầm quyền khôi phục uy quyền

 • 28 ngày trước
 • 3
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 28. Người cầm quyền khôi phục uy quyền

 • 29 ngày trước
 • 4
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 28. Người cầm quyền khôi phục uy quyền

 • 29 ngày trước
 • 4
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 29. Về luân lí xã hội ở nước ta

 • 29 ngày trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 24. Tiểu sử tóm tắt

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 23. Chiều tối (Mộ)

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 26. Tôi yêu em tác giả

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 27. Người trong bao

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 28. Người cầm quyền khôi phục uy quyền

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 22. Tràng giang

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 1. Vào phủ chúa Trịnh (Thượng kinh kí sự)

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 27. Người trong bao

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 30. Phong cách ngôn ngữ chính luận

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 12. Phong cách ngôn ngữ báo chí

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 20. Hầu Trời

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 22. Tràng giang

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 21. Vội vàng-Xuân Diệu

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 3. Thương vợ.

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 24. Tiểu sử tóm tắt

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 23. Đây thôn Vĩ Dạ (khổ 2)

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 22. Tràng giang

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 26. Tôi yêu em

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 11

Đọc thêm: Lai Tân

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 24. Đọc thêm: Nhớ đồng

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 30. Phong cách ngôn ngữ chính luận

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 27. Người trong bao

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 26. Tôi yêu em

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 11

ngu van 10

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 23. Đây thôn Vĩ Dạ

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 20. Hầu Trời

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 23. Đây thôn Vĩ Dạ

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 24. Đọc thêm: Lai Tân

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 24. Đọc thêm: Chiều xuân

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 24. Đọc thêm: Tương tư

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 22. Tràng giang

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 22. Tràng giang

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 23. Đây thôn Vĩ Dạ

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 14. Bản tin

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 11

tràng giang (khổ 2)

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 22. Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 11. Chữ người tử tù

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 13. Chí Phèo

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 12. Hạnh phúc của một tang gia

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 6. Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc

 • 4 tháng trước
 • 42