Bài giảng Ngữ văn 10

Thư viện bài giảng
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 30. Chí khí anh hùng

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 27. Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

 • 28 ngày trước
 • 3
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 25. Tóm tắt văn bản thuyết minh

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 21. Khái quát lịch sử Tiếng Việt

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 29. Trao duyên

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 29. Trao duyên

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 28. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 29. Lập luận trong văn nghị luận

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 27. Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

 • một tháng trước
 • 5
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 24. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 10. Ca dao hài hước

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 28. Truyện Kiều

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 10. Ca dao hài hước

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 26. Hồi trống cổ Thành

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 26. Hồi trống cổ Thành

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 3. Chiến thắng Mtao Mxây

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 30. Chí khí anh hùng

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 17. Đọc thêm: Thơ Hai-cư của Ba-sô

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 26. Hồi trống cổ Thành

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 27. Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 21. Khái quát lịch sử Tiếng Việt

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 19. Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo)

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 24. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Ngữ văn 10

Nam Cao

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 10

Bài thực hành môn văn - món canh ngày tết

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Ngữ văn 10

tìm hiểu về tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 1. Tổng quan văn học Việt Nam

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 1. Tổng quan văn học Việt Nam

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 1. Tổng quan văn học Việt Nam

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 1. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 21. Tựa "Trích diễm thi tập"

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 7. Tấm Cám

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 19. Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo)

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 21. Tựa "Trích diễm thi tập"

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 30. Chí khí anh hùng

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 30. Chí khí anh hùng

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 30. Chí khí anh hùng

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 30. Chí khí anh hùng

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 22. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Ngữ văn 10

Ngữ văn 6. Bài 20. Bức tranh của em gái tôi

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Ngữ văn 6. Bài 20. Bức tranh của em gái tôi

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Ngữ văn 6. Bài 20. Bức tranh của em gái tôi

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

ý nghĩa mô típ truyện tấm cám

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 10. Ca dao hài hước

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 16. Cảm xúc mùa thu (Thu hứng)

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 23. Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh

 • 3 tháng trước
 • 1