Bài giảng Ngữ văn

Thư viện Bài giảng Ngữ văn
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 25. Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

 • 24 ngày trước
 • 1
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 20. Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

 • 24 ngày trước
 • 3
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 13. Làng

 • 24 ngày trước
 • 3
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 27. Số phận con người

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 26. Tôi yêu em

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 21. Vội vàng

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 10

Tuần 13. Tỏ lòng (Thuật hoài)

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 10

CHÍ KHÍ ANH HÙNG (MS NGAN)

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 1. Con Rồng cháu Tiên

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 2. Trường từ vựng

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 8. Ngôi kể trong văn tự sự

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 31. Động Phong Nha

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 27. Lao xao

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 27. Lao xao

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 27. Lao xao

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 22. Trả bài tập làm văn số 5

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 10. Ếch ngồi đáy giếng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 1. Tôi đi học

 • một tháng trước
 • 8
bài giảng
NGỮ VĂN THCS

Ngữ văn 6. Bài 1. Con Rồng cháu Tiên

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 1. Con Rồng cháu Tiên

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 1. Con Rồng cháu Tiên

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 1. Con Rồng cháu Tiên

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 1. Con Rồng cháu Tiên

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 2. Cuộc chia tay của những con búp bê

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 2. Mạch lạc trong văn bản

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 1. Cổng trường mở ra

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 30. Bố của Xi-mông

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 1. Tôi đi học

 • một tháng trước
 • 3
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 23. Hịch tướng sĩ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 29. Quan Âm Thị Kính

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 13. Tiếng gà trưa

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 8. Chiếc lá cuối cùng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 19. So sánh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 18. Nhớ rừng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 18. Nhớ rừng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 18. Nhớ rừng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11 Nâng cao

Tuần 24. Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 10. Danh từ (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 11. Đoàn thuyền đánh cá

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Đồng chí

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 16. Cố hương

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 28. Những ngôi sao xa xôi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 10. Ếch ngồi đáy giếng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 22. Buổi học cuối cùng

 • một tháng trước
 • 0