Bài giảng Lớp 5 tuổi

Thư viện bài giảng 5-6 tuổi
bài giảng
Làm quen với Toán

bảng chữ cái tiếng việt (5 tuổi).

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Làm quen với Toán

Chữ in hoa, in thường, viết thường_Lá

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

nhan biet khoi cau, khoi tru

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

KỸ NĂNG SỐNG MẦM NON

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Làm quen với Toán

Làm quen với Toán (5 tuổi) Đếm, nhận biết số8

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

LQVH: THƠ "QUÊ EM"

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

GDAN

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Khám phá Khoa học (5 tuổi).

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Làm quen với Toán (5 tuổi).

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Khám phá Xã hội (5 tuổi).

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Khám phá Khoa học (5 tuổi).

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Khám phá Khoa học (5 tuổi).

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

KHAM PHÁ THỦ ĐÔ HÀ NỘI

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

CHUYỆN KẺ YẾT KIÊU

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

VÒNG TUẦN HÀN CỦA NƯỚC

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

CHUYỆN GIỌT NƯỚC VÀ CÔ MÂY

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

GIỌT NƯỚC TĨ XÍU

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CON GÀ.

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

CHUYÊN MỘT CUỘC ĐUA TÀI

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

KHÁM PHÁ ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG RỪNG

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

CON CHIM VÀNH KHUYÊN

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Chú ếch con

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Khám phá Khoa học (5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Phát triển Thẩm mỹ 5 tuổi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Làm quen với Toán

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

LQCC V,R LỚP 5-6 TUỔI

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP Lớp 5-6 tuổi.

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Làm quen với Toán

tao hinh vẽ PTGT theo ý thích

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Làm quen với Toán

làm quen với toán số 6 (t1)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

TCXH LỚP 5-6 TUỔI

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

MÙA HÈ ĐẾN -LỚP 4-5 TUỔI

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

THƠ "ẢNH BÁC" -LỚP 4-5 TUỔI

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

KPKH -lớp 5-6 tuổi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

VẼ LÁ CỜ MẪU

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khám phá Khoa học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khám phá Khoa học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

TRUYỆN SỰ TÍCH NGÀY VÀ ĐÊM

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

VẼ CẢNH TRỜI MƯA

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khám phá Khoa học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

LQVH - Lớp 4-5 tuổi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

KPKH-lớp 4-5 tuổi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khám phá Khoa học

một số luật giao thông dường bộ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khám phá Khoa học

sắp xếp theo quy tắc

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khám phá Khoa học

làm quen chữ chái h, k

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khám phá Khoa học

số 7 tiết 1

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khám phá Khoa học

giáo án số 6 tiêt 3

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

lê thị nga

 • một tháng trước
 • 0