Bài giảng Lớp 5 tuổi

Thư viện bài giảng 5-6 tuổi
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi)

 • 23 ngày trước
 • 13
bài giảng
Khám phá Khoa học

mam non SỰ KỲ DIỆU CỦA NƯỚC

 • 24 ngày trước
 • 5
bài giảng
Bài giảng khác

bai giang dien tu so 9 tiet 2

 • 24 ngày trước
 • 6
bài giảng
Làm quen với Toán

Làm quen với Toán (5 tuổi)

 • 24 ngày trước
 • 6
bài giảng
bài giảng
Khám phá Khoa học

Khám phá Khoa học (5 tuổi).

 • 25 ngày trước
 • 2
bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Giáo án âm nhạc

 • 25 ngày trước
 • 8
bài giảng
Làm quen với Toán

Làm quen chữ viết

 • 26 ngày trước
 • 2
bài giảng
Lớp 5 tuổi

KPXH: TẾT NGUYÊN ĐÁN

 • 27 ngày trước
 • 5
bài giảng
Lớp 5 tuổi

KC: SỰ TÍCH BÁNH CHƯNG BÁNH DÀYLớp 5 tuổi.

 • 27 ngày trước
 • 2
bài giảng
Lớp 5 tuổi

KỂ CHUYỆN: SỰ TÍCH HOA HỒNG

 • 27 ngày trước
 • 2
bài giảng
Lớp 5 tuổi

KPKH: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÂY

 • 27 ngày trước
 • 2
bài giảng
Bài giảng

LQVT Lớp4- 5 tuổi.

 • 27 ngày trước
 • 8
bài giảng
Bài giảng

THƠ "MƯA"

 • 27 ngày trước
 • 58
bài giảng
Bài giảng

DẠY HÁT "TA ĐI VÀO RỪNG XANH"

 • 27 ngày trước
 • 65
bài giảng
Bài giảng

LQVH: "MÈO ĐI CÂU CÁ" LỚP 5-6 TUỔI

 • 27 ngày trước
 • 28
bài giảng
Bài giảng

THƠ "ĐÀN GÀ CON"

 • 27 ngày trước
 • 8
bài giảng
Bài giảng

ĐIỀU ƯỚC CỦA SÂU-BƯỚM Lớp 5-6 tuổi.

 • 27 ngày trước
 • 164
bài giảng
Bài giảng

XÉ DÁN HÌNH CON CÁ

 • 27 ngày trước
 • 88
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Làm quen chữ cái i, t, c

 • 28 ngày trước
 • 6
bài giảng
Lớp 5 tuổi

BÉ VỚI MỘT SỐ LUẬT GTPB

 • 28 ngày trước
 • 5
bài giảng
Lớp 5 tuổi

BÉ CHÚC TẾT

 • 28 ngày trước
 • 109
bài giảng
Khám phá Khoa học

khám phá sưk kì diệu của nước

 • 29 ngày trước
 • 3
bài giảng
Bài giảng khác

taoh hình nhà trẻ Xâu vòng

 • 29 ngày trước
 • 7
bài giảng
Lớp 5 tuổi

the dục

 • một tháng trước
 • 3
bài giảng
Bài giảng khác

giao an dien tu

 • một tháng trước
 • 4
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Khám phá Khoa học (5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Phát triển Thẩm mĩ (5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Làm quen với Toán (5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Khám phá Khoa học (5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Làm quen với Toán

Làm quen với Toán (5 tuổi) số 7 tiết 1

 • một tháng trước
 • 3
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Làm quen với chữ đ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Làm quen với chữ d

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Làm quen với Toán

Nhận biết hình vuông, hình tam giác

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Khám phá Xã hội

Tín hiệu giao thông

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Làm quen với Toán

mam non

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Làm quen chữ cái a,ă,â (tết trung thu)

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Làm quen chữ cái a,ă,â (tết trung thu)

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Làm quen chư cái g-y (HTTN)

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Làm quen chư cái g-y (HTTN)

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Làm quen chữ cái v-r(Hà Nội)

 • một tháng trước
 • 1