Bài giảng Lớp 5

Thư viện Bài giảng Lớp 5
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 27. Tranh làng Hồ

 • 7 ngày trước
 • 4
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 4. Những con sếu bằng giấy

 • 7 ngày trước
 • 6
bài giảng
Địa lí 5

Bài 4. Sông ngòi

 • 7 ngày trước
 • 1
bài giảng
Đạo đức 5

Bài 3. Có chí thì nên

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 45

 • 13 ngày trước
 • 1
bài giảng
Lịch sử 5

Bài 8. Xô viết Nghệ - Tĩnh

 • 13 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình thang

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Thể tích hình hộp chữ nhật

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 1. What's your address? Lesson 1,2 (Có Game củng cố)

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình thang

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 1. Từ đồng nghĩa

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Địa lí 5

Bài 14. Giao thông vận tải

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Địa lí 5

Bài 23. Châu Phi

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyết

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Chu vi hình tròn.

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Kể chuyện 5

Tuần 4. Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Kể chuyện 5

Tuần 4. Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Nhât ký lớp 5 Vnen tuần 1-tuần 12

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 5

Bài 23. Châu Phi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 30. Cao su

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử 5

Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

hoc van 1

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử 5

Bài 14. Thu - Đông 1947. Việt Bắc - Mồ chôn giặc Pháp

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 160

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 25. Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 19. Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 16. Phòng tránh HIV / AIDS

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử 5

Bài 6. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 5

Bài 25. Châu Mĩ

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 26. Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 32

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Khái niệm số thập phân

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tập đọc 5. Tuần 32. Út Vịnh

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tập đọc 5. Tuần 30. Tà áo dài Việt Nam

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Kỹ thuật

Bài 10. Lợi ích của việc nuôi gà

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Kỹ thuật

Bài 10. Lợi ích của việc nuôi gà

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Kỹ thuật

Bài 10. Lợi ích của việc nuôi gà

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Kĩ thuật 5

Bài 10. Lợi ích của việc nuôi gà

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Chính tả 5. Tuần 29. Nhớ-viết: Đất nước

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Quãng đường

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Quãng đường

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Quãng đường

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Quãng đường

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép nhân

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép nhân

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Phép nhân

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép nhân

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Ôn tập về số thập phân

 • 2 tháng trước
 • 0