Bài giảng Lớp 5

Thư viện Bài giảng Lớp 5
bài giảng
Lịch sử 5

Lịch sử 5. Bài 6.VN

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 16

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 8. Kì diệu rừng xanh

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyết

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 3. Luyện tập về từ đồng nghĩa

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 3. MRVT: Nhân dân

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tập đọc 5

Sắc màu em yêu-Tuần 2

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 5

lop 5 khoa hoc

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 1. Sự sinh sản

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 35. Tập biểu diễn các bài hát

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 32. Học bài hát do địa phương tự chọn

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 31. OTBH: Dàn đồng ca mùa hạ

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 30. HH: Dàn đồng ca mùa hạ

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 29. Ôn tập TĐN số 7, số 8

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 26. HH: Em vẫn nhớ trường xưa

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 24. HH: Màu xanh quê hương

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 21. HH: Tre ngà bên Lăng Bác

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 20. OTBH: Hát mừng - TĐN: TĐN số 5

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 19. HH: Hát mừng

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 16. Học bài hát do địa phương tự chọn

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 15. Ôn tập TĐN số 3, số 4

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 13. OTBH: Ước mơ - TĐN: TĐN số 4

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 12. HH: Ước mơ

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 11. TĐN: TĐN số 3

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 9. HH: Những bông hoa những bài ca

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 6. HH: Con chim hay hót

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 3. OTBH: Reo vang bình minh - TĐN: TĐN số 1

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 2. HH: Reo vang bình minh

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 5

Tiết 1. Ôn tập một số bài hát đã học

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Ôn tập Khái niệm phân số

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Ôn tập Khái niệm phân số

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập Khái niệm phân số

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 26. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

 • 19 ngày trước
 • 0