Bài giảng Lớp 5

Thư viện bài giảng
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập về đo diện tích

 • 24 ngày trước
 • 5
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 29. Một vụ đắm tàu

 • 24 ngày trước
 • 2
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 30-31-32. Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

 • 24 ngày trước
 • 4
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 30-31-32. Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

 • 24 ngày trước
 • 4
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 30. MRVT: Nam và nữ

 • 24 ngày trước
 • 6
bài giảng
Toán học

Toán hình học lớp 5.

 • 24 ngày trước
 • 33
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 31. Bầm ơi

 • 24 ngày trước
 • 8
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 8. Kì diệu rừng xanh

 • 24 ngày trước
 • 12
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 8. Kì diệu rừng xanh

 • 24 ngày trước
 • 57
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 8. Kì diệu rừng xanh

 • 24 ngày trước
 • 5
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 8. Kì diệu rừng xanh

 • 24 ngày trước
 • 2
bài giảng
Lịch sử

Bài 4. Sông ngòi

 • 24 ngày trước
 • 5
bài giảng
Lịch sử

Bài 4. Sông ngòi

 • 24 ngày trước
 • 6
bài giảng
Địa lý

Bài 4. Sông ngòi

 • 24 ngày trước
 • 6
bài giảng
Địa lí 5

Bài 4. Sông ngòi

 • 24 ngày trước
 • 4
bài giảng
Tiếng Việt

Luyện từ và câu 5. Tuần 15. MRVT: Hạnh phúc

 • 24 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tiếng Việt

Luyện từ và câu 5. Tuần 15. MRVT: Hạnh phúc

 • 24 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tiếng Việt

Luyện từ và câu 5. Tuần 15. MRVT: Hạnh phúc

 • 24 ngày trước
 • 3
bài giảng
Tập đọc 5

Luyện từ và câu 5. Tuần 15. MRVT: Hạnh phúc

 • 24 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 31. Công việc đầu tiên

 • 24 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 29. Một vụ đắm tàu

 • 25 ngày trước
 • 1
bài giảng
Địa lí 5

Bài 26. Châu Mĩ (tiếp theo)

 • 25 ngày trước
 • 6
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 29. Một vụ đắm tàu

 • 25 ngày trước
 • 5
bài giảng
Khoa học 5

Bài 18. Phòng tránh bị xâm hại

 • 25 ngày trước
 • 1
bài giảng
Đạo đức 5

Bài 14. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

 • 25 ngày trước
 • 1
bài giảng
Toán học 5

Tiết 146 : Ôn tập về đo diện tích

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Chu vi hình tròn.

 • 25 ngày trước
 • 4
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 21. Trí dũng song toàn

 • 25 ngày trước
 • 6
bài giảng
Tập làm văn 5

Tập làm văn 5, tuần 20, lập chương trimh hoạt động.

 • 25 ngày trước
 • 11
bài giảng
Đạo đức 5

Bài 12. Em yêu hòa bình

 • 25 ngày trước
 • 5
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 21. Trí dũng song toàn

 • 26 ngày trước
 • 3
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 21. Trí dũng song toàn

 • 26 ngày trước
 • 3
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 21. Trí dũng song toàn

 • 26 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 21. Trí dũng song toàn

 • 26 ngày trước
 • 3
bài giảng
Lịch sử

Bài 20. Châu Âu

 • 26 ngày trước
 • 2
bài giảng
Địa lý

Bài 20. Châu Âu

 • 26 ngày trước
 • 6
bài giảng
Địa lí 5

Bài 20. Châu Âu

 • 26 ngày trước
 • 2
bài giảng
Lịch sử

Bài 20. Châu Âu

 • 26 ngày trước
 • 5
bài giảng
Địa lí 5

Bài 24. Châu Phi (tiếp theo)

 • 26 ngày trước
 • 3
bài giảng
Địa lý

Bài 24. Châu Phi (tiếp theo)

 • 26 ngày trước
 • 4
bài giảng
Lịch sử

Bài 24. Châu Phi (tiếp theo)

 • 26 ngày trước
 • 4
bài giảng
Lịch sử

Bài 24. Châu Phi (tiếp theo)

 • 26 ngày trước
 • 3
bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 17. What would you like to eat?

 • 26 ngày trước
 • 1
bài giảng
HD học Tin học 5

CĐ2. Bài 1. Những gì em đã biết

 • 26 ngày trước
 • 55
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập chung Trang 137

 • 26 ngày trước
 • 2
bài giảng
Địa lí 5

Bài 26. Châu Mĩ (tiếp theo)

 • 26 ngày trước
 • 4
bài giảng
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập về đo diện tích

 • 26 ngày trước
 • 4
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 30-31-32. Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

 • 26 ngày trước
 • 5
bài giảng
Toán học 5

Ôn tập về số thập phân

 • 27 ngày trước
 • 4
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

 • 27 ngày trước
 • 3