Bài giảng Lớp 4

Thư viện bài giảng Lớp 4
bài giảng
Khoa học 4

Bài 29. Tiết kiệm nước

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Dấu hiệu chia hết cho 2

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 16. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 16. Kéo co

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 14. Luyện tập về câu hỏi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Mĩ thuật 4

mi thuat 4

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 4

BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 16. Kéo co

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 4

Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Giáo án Tuần 4 - Lớp 4

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Luyện tập chung Trang 35

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 15-16. Luyện tập miêu tả đồ vật

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 4

Bài 32. Không khí gồm những thành phần nào?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học

Bài 32. Không khí gồm những thành phần nào?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học

Bài 32. Không khí gồm những thành phần nào?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học

Bài 32. Không khí gồm những thành phần nào?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 4

Bài 31. Không khí có những tính chất gì?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học

Bài 31. Không khí có những tính chất gì?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học

Bài 31. Không khí có những tính chất gì?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học

Bài 31. Không khí có những tính chất gì?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
HD học Tin học 4

CĐ5. Bài 2. Các lện của Logo

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
CT Bộ GDĐT 4

Unit 9. What are they doing?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 4

Bài 9. Sử dụng hơp lí các chất béo và muối ăn

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 4

Bài 28. Bảo vệ nguồn nước

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 4

Bài 17. Phòng tránh tai nạn đuối nước

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 16. Trong quán ăn Ba cá bống

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 16. Trong quán ăn Ba cá bống

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 16. Trong quán ăn Ba cá bống

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 16. Trong quán ăn Ba cá bống

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 16. Kéo co

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 16. Kéo co

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 16. Kéo co

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 16. Kéo co

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 4

Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Toán học 4

Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 16-20. Luyện tập giới thiệu địa phương

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 15. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 16. Câu kể

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Đề - xi - mét vuông

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 4

tap lam van 4

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 3. Từ đơn và từ phức

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 4

Bài 25. Nước bị ô nhiễm

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Lịch sử

Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử

Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử

Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử 4

Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
LTVC

Thực hành buỏi chiều tuần 17

 • một tháng trước
 • 0