Bài giảng Lớp 4

Thư viện Bài giảng Lớp 4
bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 14. Thế nào là miêu tả?

 • 23 ngày trước
 • 11
bài giảng
Địa lý

Bài 10. Ôn tập

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Luyện tập Trang 120

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Luyện tập Trang 120

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Luyện tập Trang 120

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Luyện tập Trang 120

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 22. Sầu riêng

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 22. Sầu riêng

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 22. Sầu riêng

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 22. Sầu riêng

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?

 • 26 ngày trước
 • 4
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Tiếng Anh

Tiếng Anh 4 (Chính thức). Unit 11. What time is it?

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tiếng Anh

Tiếng Anh 4 (Chính thức). Unit 11. What time is it?

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 6. Chị em tôi

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 5. Những hạt thóc giống

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 5. Gà Trống và Cáo

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 4. Tre Việt Nam

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 4. Một người chính trực

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 3. Thư thăm bạn

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 3. Người ăn xin

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 2. Truyện cổ nước mình

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

môn tập đọc

 • 26 ngày trước
 • 3
bài giảng
Khoa học 4

khoa hoc 4

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 4

Bài 1. Con người cần gì để sống?

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 4

Bài 67 - 68. Ôn tập: Thực vật và động vật

 • 27 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 3. Viết thư

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 4

Bài 17. Phòng tránh tai nạn đuối nước

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Hàng và lớp

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Hình thoi

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 1. Mẹ ốm

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 11. Ông Trạng thả diều

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 27. Con sẻ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Cùng học Tin học 4

Chương V. Bài 4. Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
HD học Tin học 4

CĐ1. Bài 2. Các thao tác với thư mục

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học

Khoa học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học

BTNB

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
CT Bộ GDĐT 4

Unit 4. When's your birthday?

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Tính chất kết hợp của phép cộng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 29. Đường đi Sa Pa

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 13. Người tìm đường lên các vì sao

 • một tháng trước
 • 0