Bài giảng Lớp 4

Thư viện bài giảng Lớp 4
bài giảng
Toán học 4

Luyện tập Trang 153

 • 23 ngày trước
 • 168
bài giảng
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 30. Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất

 • 23 ngày trước
 • 173
bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 29-30. MRVT: Du lịch - Thám hiểm

 • 23 ngày trước
 • 154
bài giảng
Toán học 4

Đề - xi - mét vuông

 • 23 ngày trước
 • 177
bài giảng
Toán học 4

Luyện tập Trang 148

 • 23 ngày trước
 • 160
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 26. Thắng biển

 • 23 ngày trước
 • 158
bài giảng
Toán học 4

Luyện tập Trang 148

 • 23 ngày trước
 • 155
bài giảng
Đạo đức 4

Bài 13. Tôn trọng luật giao thông

 • 24 ngày trước
 • 4
bài giảng
HD học Tin học 4

CĐ5. Bài 3. Lệnh viết chữ, tính toán

 • 24 ngày trước
 • 47
bài giảng
Toán học 4

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

 • 24 ngày trước
 • 4
bài giảng
Khoa học 4

Bài 59. Nhu cầu chất khoáng của thực vật

 • 24 ngày trước
 • 3
bài giảng
Toán học 4

Mét vuông

 • 25 ngày trước
 • 5
bài giảng
Khoa học 4

Bài 59. Nhu cầu chất khoáng của thực vật

 • 25 ngày trước
 • 6
bài giảng
Chính tả 4

Tuần 30. Nhớ-viết: Đường đi Sa Pa

 • 25 ngày trước
 • 8
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 30. Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất

 • 25 ngày trước
 • 5
bài giảng
bài giảng
Địa lí 4

Bài 28. Thành phố Đà Nẵng

 • 25 ngày trước
 • 4
bài giảng
Mỹ thuật

Chủ đề 10 Tĩnh vật

 • 25 ngày trước
 • 2
bài giảng
Lớp 4

Chủ đề 10 Tĩnh vật

 • 25 ngày trước
 • 4
bài giảng
Mỹ thuật

Chủ đề 10 Tĩnh vật

 • 25 ngày trước
 • 2
bài giảng
Mĩ thuật 4

Chủ đề 10 Tĩnh vật

 • 25 ngày trước
 • 2
bài giảng
Toán học 4

Luyện tập Trang 153

 • 26 ngày trước
 • 12
bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 30-33-34. Điền vào giấy tờ in sẵn

 • 26 ngày trước
 • 5
bài giảng
Âm nhạc 4

Tiết 28. HH: Thiếu nhi thế giới liên hoan

 • 26 ngày trước
 • 6
bài giảng
Âm nhạc

Tiết 28. HH: Thiếu nhi thế giới liên hoan

 • 26 ngày trước
 • 3
bài giảng
Lớp 4

Tiết 28. HH: Thiếu nhi thế giới liên hoan

 • 26 ngày trước
 • 4
bài giảng
Âm nhạc

Tiết 28. HH: Thiếu nhi thế giới liên hoan

 • 26 ngày trước
 • 4
bài giảng
Chính tả 4

Tuần 25. Nghe-viết: Khuất phục tên cướp biển

 • 26 ngày trước
 • 1
bài giảng
Toán học 4

Toán học 4. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

 • 26 ngày trước
 • 4
bài giảng
Địa lí 4

Bài 28. Thành phố Đà Nẵng

 • 26 ngày trước
 • 2
bài giảng
Đạo đức 4

Bài 13. Tôn trọng luật giao thông

 • 26 ngày trước
 • 5
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 8. Đôi giày ba ta màu xanh

 • 26 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 11. Có chí thì nên

 • 26 ngày trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 23. Hoa học trò

 • 26 ngày trước
 • 6
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?

 • 27 ngày trước
 • 2
bài giảng
Địa lí 4

Bài 27. Thành phố Huế

 • 27 ngày trước
 • 4
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 30. Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 29. Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
Toán học 4

Luyện tập Trang 152

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
CT Bộ GDĐT 4

Unit 16. Let's go to the bookshop

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 29. Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật

 • 27 ngày trước
 • 5
bài giảng
Kể chuyện 4

Tuần 29. Đôi cánh của Ngựa Trắng

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
Toán học 4

Luyện tập trang 151 (trên)

 • 27 ngày trước
 • 2
bài giảng
Đạo đức 4

Bài 13. Tôn trọng luật giao thông

 • 27 ngày trước
 • 5
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 29. Đường đi Sa Pa

 • 27 ngày trước
 • 4