Bài giảng Lớp 3

Thư viện bài giảng
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 29. Buổi học thể dục

 • 24 ngày trước
 • 175
bài giảng
Chính tả 3

Tuần 29. Nghe-viết: Buổi học thể dục

 • 24 ngày trước
 • 5
bài giảng
Kể chuyện 3

Tuần 29. Buổi học thể dục

 • 24 ngày trước
 • 8
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 29. Buổi học thể dục

 • 24 ngày trước
 • 8
bài giảng
Toán học 3

Diện tích hình chữ nhật.

 • 24 ngày trước
 • 6
bài giảng
Tập làm văn 3

Tuần 26. Kể về một ngày hội

 • 24 ngày trước
 • 10
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng

 • 24 ngày trước
 • 5
bài giảng
Toán học 3

Các số có năm chữ số

 • 24 ngày trước
 • 4
bài giảng
Toán học 3

Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 theo VNEN

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

 • 24 ngày trước
 • 3
bài giảng
Tập làm văn 3

Tuần 26. Kể về một ngày hội

 • 24 ngày trước
 • 9
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

 • 24 ngày trước
 • 5
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

 • 24 ngày trước
 • 3
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 59. Trái Đất. Quả địa cầu

 • 25 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

 • 25 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tập làm văn 3

Tuần 30. Viết thư

 • 25 ngày trước
 • 5
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 43. Rễ cây

 • 25 ngày trước
 • 3
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 60. Sự chuyển động của Trái Đất

 • 25 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 61. Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời

 • 25 ngày trước
 • 5
bài giảng
Toán học 3

Luyện tập Trang 156

 • 25 ngày trước
 • 6
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 58. Mặt Trời

 • 25 ngày trước
 • 7
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 52. Cá

 • 25 ngày trước
 • 4
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 26. MRVT: Lễ hội. Dấu phẩy

 • 25 ngày trước
 • 3
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 47. Hoa

 • 25 ngày trước
 • 3
bài giảng
CT Bộ GDĐT 3

Unit 17: What toys do you like?

 • 25 ngày trước
 • 5
bài giảng
Âm nhạc 3

Bài 10. Chị Ong nâu và em bé

 • 26 ngày trước
 • 2
bài giảng
Âm nhạc 3

Bài 2. Bài ca đi học

 • 26 ngày trước
 • 3
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 29

 • 26 ngày trước
 • 3
bài giảng
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 24. Một số hoạt động ở trường

 • 27 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng

 • 27 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tập làm văn 3

Tuần 23. Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

 • 27 ngày trước
 • 2
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 29. MRVT: Thể thao. Dấu phẩy

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Cùng học Tin học 3

Chương V. Bài 3. Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ

 • 28 ngày trước
 • 18
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

 • 28 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 30. Một mái nhà chung

 • 28 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

 • 28 ngày trước
 • 1
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 29. Buổi học thể dục

 • 28 ngày trước
 • 1
bài giảng
Đạo đức 3

Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

 • 28 ngày trước
 • 7
bài giảng
Toán học 3

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-met vuông

 • 28 ngày trước
 • 13
bài giảng
Toán học 3

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-met vuông

 • 28 ngày trước
 • 7
bài giảng
Toán học 3

Diện tích của một hình

 • 28 ngày trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
Toán học 3

Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

 • 28 ngày trước
 • 2
bài giảng
Toán học 3

Luyện tập Trang 154

 • 28 ngày trước
 • 4
bài giảng
Đạo đức 3

Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

 • 29 ngày trước
 • 3
bài giảng
Toán học 3

Luyện tập Trang 154

 • 29 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 50. Côn trùng

 • 29 ngày trước
 • 15
bài giảng
Toán học 3

Diện tích của một hình

 • 29 ngày trước
 • 2
bài giảng
Cùng học Tin học 3

Chương V. Bài 4. Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng

 • 29 ngày trước
 • 3