Bài giảng Lớp 1

Thư viện bài giảng Lớp 1
bài giảng
Toán học 1

Số 6

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Mĩ thuật 1

Bài 2. Vẽ nét thẳng

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 8. Trật tự trong trường học

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Các số 1, 2, 3

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
Kể chuyện 1

Tuần 1. Rùa và Thỏ

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 6. Nghiêm trang khi chào cờ

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 5. Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 9. Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 2. Gọn gàng, sạch sẽ

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 3. Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 4. Gia đình em

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 10. Em và các bạn

 • 11 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 1. Em là học sinh lớp 1

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Nhiều hơn, ít hơn

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 7. Đi học đều và đúng giờ

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 11. Đi bộ đúng quy định

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 11. Đi bộ đúng quy định

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 13. Chào hỏi và tạm biệt

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 12. Cảm ơn và xin lỗi

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 14. Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 1

Bài 16. Nghe hát Quốc ca

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 1

Bài 2. Mời bạn vui múa ca

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 1

Bài 6. Sắp đến Tết rồi

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 1

Bài 8. Tập tầm vông

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 1

Bài 1. Quê hương tươi đẹp

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 1

Bài 9. Quả

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 1

Bài 10. Hòa bình cho bé

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 1

Bài 7. Bầu trời xanh

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Luyện tập chung Trang 40

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Các số có hai chữ số

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Xăng-ti-mét. Đo độ dài

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Các số tròn chục

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép cộng trong phạm vi 9

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép trừ trong phạm vi 4

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép cộng trong phạm vi 4

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 41. iêu, yêu

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Số 8

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Xây dựng kế hoạch trong nhà trường

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
First Friends 1

Unit 6. My farm

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
CT Thí điểm

ENGLISH gramma

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tuần 1. Cậu bé thông minh

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khác

mi thuat 2

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khác

mi thuat 4

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khác

mi thuat 2

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khác

mi thuat 3

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khác

mi thuat 5

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khác

mi thuat 2

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khác

mi thuat 3

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khác

mi thuat 1

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khác

mi thuat 4

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khác

mi thuat 3

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Bé hơn. Dấu

 • 27 ngày trước
 • 0