Bài giảng Lớp 1

Thư viện bài giảng Lớp 1
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 13. Chào hỏi và tạm biệt

 • 23 ngày trước
 • 5
bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 12. ò... ó... O

 • 23 ngày trước
 • 4
bài giảng
Mĩ thuật 1

Bài 34. Vẽ tự do

 • 24 ngày trước
 • 8
bài giảng
Mĩ thuật 1

Bài 16. Vẽ hoặc xé dán lọ hoa

 • 24 ngày trước
 • 7
bài giảng
Mĩ thuật 1

Bài 12. Vẽ tự do

 • 24 ngày trước
 • 4
bài giảng
Mĩ thuật 1

Bài 34. Vẽ tự do

 • 24 ngày trước
 • 5
bài giảng
Mĩ thuật 1

Bài 12. Vẽ tự do

 • 24 ngày trước
 • 6
bài giảng
Mĩ thuật 1

Bài 30. Xem tranh thiếu nhi về đề tài sinh hoạt

 • 24 ngày trước
 • 3
bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 6

 • 24 ngày trước
 • 2
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 11. Đi bộ đúng quy định

 • 24 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 7. Mèo con đi học

 • 24 ngày trước
 • 3
bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 8. Ngưỡng cửa

 • 24 ngày trước
 • 5
bài giảng
Đạo đức 1

em va cac bạn

 • 24 ngày trước
 • 22
bài giảng
Đạo đức 1

Bảo vệ cây và hoa nơi công cộng

 • 24 ngày trước
 • 6
bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 5. Ngôi nhà

 • 25 ngày trước
 • 18
bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 7. Mèo con đi học

 • 25 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 7. Chuyện ở lớp

 • 26 ngày trước
 • 4
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 12. Cảm ơn và xin lỗi

 • 26 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 27. Con mèo

 • 26 ngày trước
 • 3
bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 7. Chuyện ở lớp

 • 26 ngày trước
 • 3
bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 7. Mèo con đi học

 • 26 ngày trước
 • 4
bài giảng
Chính tả 1

Tuần 7. Chuyện ở lớp

 • 26 ngày trước
 • 5
bài giảng
Toán học 1

Luyện tập chung Trang 152

 • 26 ngày trước
 • 4
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 28. Con muỗi

 • 26 ngày trước
 • 8
bài giảng
bài giảng
Khác

Âm nhạc 1. Bài 11. Đi tới trường

 • 26 ngày trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 3

 • 27 ngày trước
 • 3
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Chính tả 1

Tuần 7. Mèo con đi học

 • 27 ngày trước
 • 3
bài giảng
Tập viết 1

Tuần 30. Tô chữ hoa: O, Ô, Ơ, P

 • 27 ngày trước
 • 2
bài giảng
Chính tả 1

Tuần 7. Chuyện ở lớp

 • 27 ngày trước
 • 3
bài giảng
Kể chuyện 1

Tuần 5. Bông hoa cúc trắng

 • 27 ngày trước
 • 7
bài giảng
Thể dục 1

Bài 17. Trò chơi vận động

 • 28 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 6. Chú công

 • 28 ngày trước
 • 6
bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 6. Mời vào

 • 28 ngày trước
 • 10
bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 6. Đầm sen

 • 28 ngày trước
 • 5
bài giảng
Âm nhạc 1

Bài 11. Đi tới trường

 • 28 ngày trước
 • 7
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội

Bài 28. Con muỗi

 • 28 ngày trước
 • 5
bài giảng
Toán học 1

Luyện tập chung Trang 147

 • 28 ngày trước
 • 4
bài giảng
Kể chuyện 1

Tuần 1. Rùa và Thỏ

 • 28 ngày trước
 • 37
bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 6. Chú công

 • 28 ngày trước
 • 27
bài giảng
Toán học 1

Giải toán có lời văn (tiếp theo)

 • 29 ngày trước
 • 56
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 12. Cảm ơn và xin lỗi

 • 29 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 6. Mời vào

 • 29 ngày trước
 • 3
bài giảng
Toán học 1

Luyện tập Trang 150

 • 29 ngày trước
 • 2
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 28. Con muỗi

 • 29 ngày trước
 • 4
bài giảng
Các CT khác

Tiny talk ôn học kỳ 2

 • 29 ngày trước
 • 54
bài giảng
Các CT khác

Tiếng Anh Next stop 1. Unit 4. Lesson 1

 • 29 ngày trước
 • 2