Bài giảng Lớp 1

Thư viện Bài giảng Lớp 1
bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 5

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 67. Ôn tập

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 58. inh, ênh

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 38. eo, ao

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 58. inh, ênh

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 38. eo, ao

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 38. eo, ao

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 53. ăng, âng

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 12. Cảm ơn và xin lỗi

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 35. uôi, ươi

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

bài 29: vần ia

 • 4 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 26. y, tr

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 4

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
TN-XH, KH - LS

. Tự nhiên xã hội 2

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 35. uôi, ươi

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 38. eo, ao

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 37. Ôn tập

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 35. uôi, ươi

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Các số 1, 2, 3, 4, 5

 • 6 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Số 9

 • 6 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 1

Bài 4. Lí cây xanh

 • 6 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 12. Nhà ở

 • 6 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 4. Bảo vệ mắt và tai

 • 6 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 4 Lớp 1 Bảo vệ tai và mắt

 • 6 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Số 7

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Mĩ thuật 1

Bài 1. Xem tranh thiếu nhi vui chơi

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Số 9

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
TN-XH, KH - LS

Bài 5. Vệ sinh thân thể

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 73. it, iêt

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 71. et, êt

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 14. d, đ

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 41. iêu, yêu

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 4. Gia đình em

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 70. ôt, ơt

 • 7 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép trừ trong phạm vi 3

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép trừ trong phạm vi 3

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 3

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép trừ trong phạm vi 3

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 36. ay, â-ây

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 2. Gọn gàng, sạch sẽ

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Số 10

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 61. ăm, âm

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 84. op, ap

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 13. n, m

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 5

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 30. ua, ưa

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Số 10

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 30. ua, ưa

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Luyện tập Trang 92

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 81. ach

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 1

Tập đọc

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 1. Cơ thể chúng ta

 • 9 ngày trước
 • 0