Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp

Thư viện bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp
bài giảng
Bài giảng khác

Chiếc nón kì diệu

 • 23 ngày trước
 • 20
bài giảng
Hoạt động NGLL 7

Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 tháng 4 Hòa Bình Hữu Nghị

 • 25 ngày trước
 • 143
bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • 28 ngày trước
 • 2
bài giảng
Hoạt động NGLL 12

CĐ Tháng 10. Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình.

 • 28 ngày trước
 • 3
bài giảng
Hoạt động NGLL 7

CA NGỢI QUÊ HƯƠNG - THÁNG 1

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hoạt động NGLL 12

CĐ Tháng 3. Thanh niên với vấn đề lập nghiệp

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hoạt động NGLL 6

ngu van 6

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hoạt động NGLL 7

Rung chuông vàng khối 7

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Bài giảng khác

Trò chơi đuổi hình bắt chữ 8/3/2018

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

 • một tháng trước
 • 3
bài giảng
bài giảng
Hoạt động NGLL 11

CĐ Tháng 2. Thanh niên với lý tưởng cách mạng

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hoạt động NGLL 10

CĐ Tháng 5. Thanh niên với Bác Hồ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hoạt động NGLL 7

hoat dong ngoai gio len lop 7 (tháng 3- HAY)

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hoạt động NGLL 10

CĐ Tháng 11. Truyền thống tôn sư trọng đạo

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hoạt động NGLL 10

CĐ Tháng 10. Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình.

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hoạt động NGLL 8

CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
Bài giảng khác

Rung chuông vàng Biến đổi khí hậu

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hoạt động NGLL 8

CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hoạt động NGLL 8

CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hoạt động NGLL 8

CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hoạt động NGLL 8

CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

 • 3 tháng trước
 • 2
bài giảng
Bài giảng khác

Chung toàn trường

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

hoat dong ngoai gio len lop 9

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 8

CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 8

CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 8

CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 8

CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 7

lop 7

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 7

trải nghiệm sáng tạo

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 8

CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 12

CĐ Tháng 2. Thanh niên với lý tưởng cách mạng

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 8

CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hoạt động NGLL 8

CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

 • 4 tháng trước
 • 204
bài giảng
Hoạt động NGLL 8

CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

 • 4 tháng trước
 • 80
bài giảng
bài giảng
Hoạt động NGLL 8

CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

 • 4 tháng trước
 • 31
bài giảng
Hoạt động NGLL 7

Kĩ năng sống

 • 4 tháng trước
 • 8
bài giảng
Ngoại khóa

Kĩ năng sống_Qua loài vật học cách làm người

 • 4 tháng trước
 • 5
bài giảng
Ngoại khóa

Kĩ năng ứng phó căn thẳng

 • 4 tháng trước
 • 6
bài giảng
Ngoại khóa

Ngoại khoá lớp 6

 • 4 tháng trước
 • 5
bài giảng
Ngoại khóa

Kĩ Năng sống

 • 4 tháng trước
 • 7