Bài giảng Hóa học 9

Thư viện Bài giảng Hóa học 9
bài giảng
Hóa học 9

Bài 9. Tính chất hoá học của muối

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44: Rượu etylic

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Ôn tập đầu năm

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Ôn tập đầu năm

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Giáo án hóa học 9

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 39. Benzen

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 4. Một số axit quan trọng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

lop 9

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 37. Etilen

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 19. Sắt

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 37. Etilen

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 19. Sắt

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 9

Bài 47. Chất béo

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 47. Chất béo

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 47. Chất béo

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 47. Chất béo

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 47. Chất béo

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 37. Etilen

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 19. Sắt

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 19. Sắt

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 19. Sắt

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

sắt

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

công thức hóa học8

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 28. Các oxit của cacbon

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 28. Các oxit của cacbon

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 28. Các oxit của cacbon

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hóa học 9

Bài 4. Một số axit quan trọng

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng