Bài giảng Hóa học 12 nâng cao

Thư viện Bài giảng Hóa học 12 nâng cao
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

dầu khí 1

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

dầu khí

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 58. Hoá học và vấn đề môi trường

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác

 • 4 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

lop 2

 • 6 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

lop 12

 • 6 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 13. Peptit và protein

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Acid carboxylic

 • một năm trước
 • 25
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 51. Chuẩn độ axit-bazơ

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 22. Sự điện phân

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 22. Sự điện phân

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 17. Vật liệu polime

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 17. Vật liệu polime

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Đại cương về Polime - hoá 12 nâng cao

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

bài sắt hóa học 12

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

chuyên đề Hóa

 • 4 năm trước
 • 13
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

bài vật liệu polime tiết 2

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Đồng và hợp chất của đồng

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 40 Sắt : Vị trí- Cấu tạo

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 49: Phân biệt anion

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

HỢP CHẤT CỦA NATRI

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 17. Vật Liệu POLIME - phần 1

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

bai 17: Vật liệu polime-(cao su-keo dan)

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Môi trường

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Tiết 64 bài 40 SẮT

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

sự điện phân

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

oxit sắt (III)

 • 5 năm trước
 • 14
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

bài 28: KIM LOẠI KIỀM

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Sắt -12NC

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Một số hợp chất của Fe

 • 5 năm trước
 • 37
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Xenlulozo

 • 5 năm trước
 • 15
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bai 21 luyen tap tinh chat kim loai

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

bai 19 kim loaihop kim t2 co ban do tu duy

 • 5 năm trước
 • 13
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Tiết 44: PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM I KIM LOẠI KÉM

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Kim loại kiềm

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Nhôm

 • 5 năm trước
 • 18
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Kim loại kiềm

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài SỰ ĐIỆN PHÂN 12 NÂNG CAO

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Kim loại kiềm thổ

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

AMINO AXIT

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Giao an dien tu

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Vật liệu polime

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Kim loại và hợp kim - 12NC (tiết 1)

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Vật liệu polime-12NC (tiết 1)

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

vật liệu polime -Cao su

 • 5 năm trước
 • 37
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 17. phần IV: KEO DÁN

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

hop chat KL kiem

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

bai giang bai nhom

 • 6 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

polime

 • 6 năm trước
 • 12
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Luyen tập Polime

 • 6 năm trước
 • 13
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

bai Crom nang cao hay va day du

 • 6 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 24. Điều chế kim loại (tiết 2)

 • 6 năm trước
 • 0