Bài giảng Hóa học 12 nâng cao

Thư viện Bài giảng Hóa học 12 nâng cao
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

NHẬN BIẾT MỘT SỐ CATION TRONG DUNG DỊCH

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

dầu khí 1

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

dầu khí

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 58. Hoá học và vấn đề môi trường

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

lop 2

 • 8 tháng trước
 • 7
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

lop 12

 • 8 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 13. Peptit và protein

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Acid carboxylic

 • một năm trước
 • 25
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 51. Chuẩn độ axit-bazơ

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 22. Sự điện phân

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 22. Sự điện phân

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 17. Vật liệu polime

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 17. Vật liệu polime

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Đại cương về Polime - hoá 12 nâng cao

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

bài sắt hóa học 12

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

chuyên đề Hóa

 • 4 năm trước
 • 13
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

bài vật liệu polime tiết 2

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Đồng và hợp chất của đồng

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 40 Sắt : Vị trí- Cấu tạo

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 49: Phân biệt anion

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

HỢP CHẤT CỦA NATRI

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 17. Vật Liệu POLIME - phần 1

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

bai 17: Vật liệu polime-(cao su-keo dan)

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Môi trường

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Tiết 64 bài 40 SẮT

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

sự điện phân

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

oxit sắt (III)

 • 5 năm trước
 • 14
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

bài 28: KIM LOẠI KIỀM

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Sắt -12NC

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Một số hợp chất của Fe

 • 5 năm trước
 • 37
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Xenlulozo

 • 5 năm trước
 • 15
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bai 21 luyen tap tinh chat kim loai

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

bai 19 kim loaihop kim t2 co ban do tu duy

 • 5 năm trước
 • 13
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Tiết 44: PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM I KIM LOẠI KÉM

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Kim loại kiềm

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Nhôm

 • 5 năm trước
 • 18
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Kim loại kiềm

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài SỰ ĐIỆN PHÂN 12 NÂNG CAO

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Kim loại kiềm thổ

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

AMINO AXIT

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Giao an dien tu

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Vật liệu polime

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Kim loại và hợp kim - 12NC (tiết 1)

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Vật liệu polime-12NC (tiết 1)

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

vật liệu polime -Cao su

 • 6 năm trước
 • 37
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 17. phần IV: KEO DÁN

 • 6 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

hop chat KL kiem

 • 6 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

bai giang bai nhom

 • 6 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

polime

 • 6 năm trước
 • 12
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Luyen tập Polime

 • 6 năm trước
 • 13
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

bai Crom nang cao hay va day du

 • 6 năm trước
 • 0