Bài giảng Hóa học 11 nâng cao

Thư viện bài giảng Hóa học 11 nâng cao
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 16. Phân bón hoá học

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 16. Phân bón hoá học

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Tính chất hóa học của photpho

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

phân biệt màu sắc hóa học

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 53. Ancol: cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 10. Nitơ

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 22. Silic và hợp chất của silic

 • một năm trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 46. Benzen và ankylbenzen

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Phân bón hóa học lớp 11

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 16. Phân bón hoá học

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 16. Phân bón hoá học

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 54. Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 47. Stiren và naphtalen

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

bài 46:benzen và ankylbenzen (tiết 2)

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 54. Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 46. Benzen và ankylbenzen

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 42. Khái niệm về tecpen

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 40. Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 29. Anken

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

bài stiren và naptalen

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 54. Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 42. Khái niệm về tecpen phan 3

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bài 32. Ankin

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

bài 46 benzen và alkylbenzen

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

GADT-Bài Phenol

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Luyện tập dẫn xuất Halogen

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Luyen tap RH khong no

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Phenol11NC

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Thảo-Ancol-Axitcacbon-Andehyt

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Phenol-11NC

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Hóa 11 - Bài 1 Sự Điện Li (NC)

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Benzen-aren

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Luyện tập axit cacboxylic- trò chơi

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

nito

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Cacbon-11Nc

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Ankan. Tính chất hóa học- điều chế- ứng dụng

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

ANKAN-T2-THẢO

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

ANKAN-T1-THẢO

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

phân lân

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Khái quát về nito

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Cacbon-Phương Thảo

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

NH3-Giang

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

silic va hop chat cua si lic

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Bai TENCPEN ppt

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

bài giảng photpho ban nang cao

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

tiet 19- luyen tap N, P, va hop chat

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

Phan bon hoa hoc 11

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

hoa 11- tiet 18- phan bon hoa hoc

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

axit nitric-muối nitrat

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

photpho

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

PHOTPHO CHUẨN, HAY DÙNG CHO THAO GIẢNG

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11 Nâng cao

NITƠ-11NC

 • 4 năm trước
 • 0