Bài giảng Hóa học 11

Thư viện Bài giảng Hóa học 11
bài giảng
Ôn thi đại học, cao đẳng

Bài giải một số câu Đề 6 THPTQG

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ôn thi đại học, cao đẳng

Bài giải một số câu Đề 7 THPTQG

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ôn thi đại học, cao đẳng

Bài giải một số câu Đề 4 THPTQG

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ôn thi đại học, cao đẳng

Bài giải một số câu Đề 5 THPTQG

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ôn thi đại học, cao đẳng

Bài giải một số câu Đề 3 THPTQG

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ôn thi đại học, cao đẳng

Bài giải một số câu Đề 2 THPTQG

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Chuyên đề: Ancol

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ôn thi đại học, cao đẳng

Giải một số câu Đề 1 THPTQG

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

ÔN TẬP CHƯƠNG HIDROCACBON NO

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

bài 44: anđehit-xeton

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 44: Anđehit-xeton (tiết 2)

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

 • 4 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 11

bài phenol

 • 4 tháng trước
 • 5
bài giảng
bài giảng
Hóa học 11

Bài 41. Phenol

 • 4 tháng trước
 • 6
bài giảng
Hóa học 11

Bài 45. Axit cacboxylic (tiết 1)

 • 4 tháng trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
Hóa học 11

Bài 40. Ancol - Lê Thị Thúy Mơ

 • 4 tháng trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
Hóa học 11

Bài 41. Phenol

 • 4 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 11

giáo án bài ancol tiết 1 hóa học 11 cơ bản

 • 4 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 11

Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

 • 4 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 4 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 11

Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 11

Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 11

Bài 40. Ancol

 • 5 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 11

Bài 29. Anken

 • 5 tháng trước
 • 3
bài giảng
Hóa học 11

Bài 32. Ankin

 • 5 tháng trước
 • 3
bài giảng
Hóa học 11

Bài 41. Phenol

 • 5 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 11

Bài 33. Luyện tập: Ankin

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 11

Bài 29. Anken

 • 6 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 11

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 6 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 11

Bài 32. Ankin

 • 6 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 11

ôn thi hk1

 • 6 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 11

Bài 25. Ankan

 • 7 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 11

Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên- tổ 2 -q

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 18. Công nghiệp silicat

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 25. Ankan

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 11

Tiết 40: Ăn mòn kim loại

 • 8 tháng trước
 • 12
bài giảng
Hóa 11

Tiết 30. Sự ăn mòn kim loại

 • 8 tháng trước
 • 12
bài giảng
bài giảng
Hóa 11

ESTE

 • 8 tháng trước
 • 11
bài giảng