Bài giảng Hóa học 11

Thư viện bài giảng Hóa học lớp 11
bài giảng
Hóa học 11

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

 • 24 ngày trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 11

bài phenol

 • 25 ngày trước
 • 5
bài giảng
bài giảng
Hóa học 11

Bài 41. Phenol

 • 26 ngày trước
 • 6
bài giảng
Hóa học 11

Bài 45. Axit cacboxylic (tiết 1)

 • 27 ngày trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
Hóa học 11

Bài 40. Ancol - Lê Thị Thúy Mơ

 • 29 ngày trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
Hóa học 11

Bài 41. Phenol

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 11

giáo án bài ancol tiết 1 hóa học 11 cơ bản

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 11

Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 11

Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 11

Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 11

Bài 40. Ancol

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 11

Bài 29. Anken

 • một tháng trước
 • 3
bài giảng
Hóa học 11

Bài 32. Ankin

 • một tháng trước
 • 3
bài giảng
Hóa học 11

Bài 41. Phenol

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 11

Bài 33. Luyện tập: Ankin

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 11

Bài 29. Anken

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 11

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 3 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 11

Bài 32. Ankin

 • 3 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 11

ôn thi hk1

 • 3 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 11

Bài 25. Ankan

 • 3 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 11

Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên- tổ 2 -q

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 18. Công nghiệp silicat

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 25. Ankan

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 11

Tiết 40: Ăn mòn kim loại

 • 4 tháng trước
 • 12
bài giảng
Hóa 11

Tiết 30. Sự ăn mòn kim loại

 • 4 tháng trước
 • 12
bài giảng
bài giảng
Hóa 11

ESTE

 • 4 tháng trước
 • 11
bài giảng
bài giảng
Hóa 11

Bài 21: Hợp chất của Hidrocacbon

 • 4 tháng trước
 • 11
bài giảng
Hóa 11

Bài 20: Mở đầu về Hóa học Hữu cơ

 • 4 tháng trước
 • 9
bài giảng
Hóa 11

Bài 3: Sự điện li

 • 4 tháng trước
 • 13
bài giảng
Hóa 11

Axit Nitric và muối Nitrat

 • 4 tháng trước
 • 10
bài giảng
Hóa 11

AXIT NITRIC

 • 4 tháng trước
 • 12
bài giảng
Hóa học 11

hoá 11 bài cacbon

 • 4 tháng trước
 • 12
bài giảng
Hóa học 11

Bài 25. Ankan

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 25. Ankan

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 30. Ankađien

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon Tuyến /Nguyễn

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 18. Công nghiệp silicat

 • 5 tháng trước
 • 0