Bài giảng Hóa học 10

Thư viện bài giảng Hóa học lớp 10
bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 23 ngày trước
 • 5
bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 27 ngày trước
 • 3
bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 27 ngày trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

nước cho cà phê Tây Nguyên

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Thủng tầng ozon

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 22. Clo

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 22. Clo

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 34. Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 34. Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 22. Clo

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 32. Hidro sunfua (tiết 1)- Cơ Bản

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

iot

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 21. Khái quát về nhóm halogen

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 21. Khái quát về nhóm halogen

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 21. Khái quát về nhóm halogen

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 6. Luyện tập: cấu tạo vỏ nguyên tử

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 6. Luyện tập: cấu tạo vỏ nguyên tử

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 3 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon( tiết oxi)

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 1. Thành phần nguyên tử

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 25. Flo - Brom - lot

 • 3 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 25. Flo - Brom - lot

 • 3 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 3 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 25. Flo - Brom - lot

 • 3 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 1. Thành phần nguyên tử

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 22. Clo

 • 3 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 22. Clo

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

tai liệu ôn thi TN

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion

 • 4 tháng trước
 • 177
bài giảng
Hóa 10

Axit Sunfuric

 • 4 tháng trước
 • 17