Bài giảng Hóa học 10

Thư viện Bài giảng Hóa học 10
bài giảng
Hóa học 10

Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học

 • 3 tháng trước
 • 4
bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 10

Kiểm tra việc tự học bài 29: Oxi -Ozon

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

lê ngọc phương nhi 10a5

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

lê ngọc phương nhi 10a5

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

hóa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

luyện tập oxi-lưu huỳnh

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

lưu huỳnh

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

bài 30 lưu huỳnh

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Chuyên đề oxi - ozon

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Chuyen de oxi ozon

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Hóa Học 10. bài 25

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 25. Flo - Brom - lot

 • 4 tháng trước
 • 3
bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 4 tháng trước
 • 23
bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 4 tháng trước
 • 25
bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 4 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 4 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua

 • 4 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

nước cho cà phê Tây Nguyên

 • 4 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Thủng tầng ozon

 • 4 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 4 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 4 tháng trước
 • 8
bài giảng
Hóa học 10

Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua

 • 4 tháng trước
 • 5
bài giảng
Hóa học 10

Bài 22. Clo

 • 4 tháng trước
 • 8
bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 5 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 22. Clo

 • 5 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 5 tháng trước
 • 8
bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 5 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 34. Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

 • 5 tháng trước
 • 5
bài giảng
Hóa học 10

Bài 34. Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

 • 5 tháng trước
 • 6
bài giảng
Hóa học 10

Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion

 • 5 tháng trước
 • 6
bài giảng
Hóa học 10

Bài 22. Clo

 • 5 tháng trước
 • 9
bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 5 tháng trước
 • 8
bài giảng
Hóa học 10

Bài 32. Hidro sunfua (tiết 1)- Cơ Bản

 • 5 tháng trước
 • 5
bài giảng
Hóa học 10

iot

 • 5 tháng trước
 • 2
bài giảng
Hóa học 10

Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 10

Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ

 • 5 tháng trước
 • 5
bài giảng
Hóa học 10

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

 • 5 tháng trước
 • 6
bài giảng
Hóa học 10

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

 • 5 tháng trước
 • 6