Bài giảng Hóa học

Thư viện bài giảng Hóa học
bài giảng
Hóa học 10

Bài 30. Lưu huỳnh

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 38. Bài luyện tập 7

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 4. Một số axit quan trọng

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

nuoc

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 3. Bài thực hành 1

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 26. Clo

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

bài phenol

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 11

Bài 41. Phenol

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 45. Axit cacboxylic (tiết 1)

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 29. Oxi - Ozon

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 47. Chất béo

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 34. Bài luyện tập 6

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 11

Bài 40. Ancol - Lê Thị Thúy Mơ

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hóa học 9

Bài 54. Polime

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 45. Axit axetic

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 45: Axit axetic

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hóa học 9

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 26. Oxit

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 36. Nước

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

axit - bazo - muoi

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12 Nâng cao

Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác

 • 27 ngày trước
 • 0