Bài giảng Hóa học

Thư viện Bài giảng Hóa học
bài giảng
Hóa học 8

GA hóa 8 cụm 2017-2018

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

GA hóa 8 cụm 2017-2018

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

GA hóa 8 cụm 2017-2018

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

GA hóa 8 cụm 2017-2018

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10

Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Hóa học 9. Bài 19. Sắt

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 4. Một số axit quan trọng

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

lop 9

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ôn thi đại học, cao đẳng

Bài giải một số câu Đề 6 THPTQG

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ôn thi đại học, cao đẳng

Bài giải một số câu Đề 7 THPTQG

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

CHẤT

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

CHẤT

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

CHẤT

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

CHẤT

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Hóa học 9. Bài 19. Sắt

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Hóa học 9. Bài 41. Nhiên liệu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ôn thi đại học, cao đẳng

Bài giải một số câu Đề 4 THPTQG

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ôn thi đại học, cao đẳng

Bài giải một số câu Đề 5 THPTQG

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 37. Etilen

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 17. Bài luyện tập 3

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 27. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân huỷ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 40. Dung dịch

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 19. Sắt

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 37. Etilen

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 19. Sắt

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ôn thi đại học, cao đẳng

Bài giải một số câu Đề 3 THPTQG

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 12

nước cứng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Nhom_va_hop_chat_cua_nhom(NC12)thaogiang

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ôn thi đại học, cao đẳng

Bài giải một số câu Đề 2 THPTQG

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Chuyên đề: Ancol

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Ôn thi đại học, cao đẳng

Giải một số câu Đề 1 THPTQG

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 47. Chất béo

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 47. Chất béo

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 47. Chất béo

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 47. Chất béo

 • một tháng trước
 • 0