Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 12

Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 12
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chủ đề 5. Tư vấn chọn nghề

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Phần mềm giáo dục

Font đầy đủ

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Huong nghiep 2015

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Hướng nghiệp

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chủ đề 7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

NGLL 11 tháng 3

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

thanh nien lap nghiep

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chủ đề 7: Lập thân, lập nghiệp

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chu de 7- lop 12

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Huong Nghiep 002

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GDHN . 11 chu de 5

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chuyên đề 5

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Tư vấn hướng nghiệp, sự cần thiết

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chu de 4_Tim hieu he thong dao tao Dai hoc va Cao dang

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

chủ đề 4. hướng nghiệp 12

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

chu đề 4 : Hệ thống đào tạo ĐH-CĐ

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GIÁO ÁN NGHỀ

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chu de 3_Tim hieu he thong dao tao TCCN va DN

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chủ đề 3 : Tìm hiểu hệ thống đào tạo TCNC-Nghề

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

chuyên đề 3

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chu de 2_Nhung dieu kien de thanh dat trong nghe

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chu de 2: Để Thành Đạt Trong Nghề Nghiệp

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

CHU DE 2- K12

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

CHU DE 1- K12

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chu de 1_Dinh huong phat trien kinh te xa hoi

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

Hướng nghiệp

 • 3 năm trước
 • 10
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chủ đề 7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

Chủ đề 7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp

 • 3 năm trước
 • 16
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chủ đề 7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Câu hỏi thi phòng chống tai nạn giao thông

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

Câu hỏi thi phòng chống tai nạn giao thông

 • 3 năm trước
 • 12
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Câu hỏi thi phòng chống tai nạn giao thông

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD HN: Cách viết bài cho trang tin điện tử

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD HN: Cách viết bài cho trang tin điện tử

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD HN: Slide Bài giảng kinh tế học đại cương

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

Muc Kien Lien cuu me

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD HN: GTBG Dịch vụ công

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD HN: GTBG Tài chính công

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD HN: GTBG Quản lý tài chính công

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: GTBG Dịch vụ công

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD HN: GTBG Dịch vụ công

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD HN: GTBG Tài chính công

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: GTBG Tài chính công

 • 4 năm trước
 • 13
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD HN: GTBG Quản lý tài chính công

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

huong ngiep trong rau

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD CD: TL ôn thi triết học CT trung cấp LLCT-HC

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD HN: Kỹ năng viết tin, bài cho báo

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD HN: Cách viết bài cho trang tin điện tử

 • 4 năm trước
 • 0