Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 11

Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 11
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

Chủ đề 7. Tôi muốn đạt được ước mơ

 • 9 tháng trước
 • 10
bài giảng
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

Bài 12: Giáo án nghề điện dân dụng (lớp 11)

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

khái niệm về đo lường

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

chủ đề 7, trình bày ước mơ

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

chu de lop 11.toi muon dat uoc mo

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

CHU DE 6-NGE NGHIEP VOI THI TRUONG LAO DONG

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

An ninh, quốc phòng

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chủ đề 4

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

HN 11-CD 3

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

nganh nang luong

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Nghề Bưu chính_Viễn thông

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chu de 3-Nganh Nang lương - Huong nghiep 11

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

HN 11-CD 2

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chu de 2 - Huong nghiep 11

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chu de 2.T10

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

CHỦ ĐỀ 2 - Kinh doanh-dich vụ

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Nghề dịch vụ

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

HN 11-CD 1

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

nganh GVVT-Huong nghiep 11

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chu de 1 - Huong nghiep11

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chủ đề 1: Tìm hiểu ngành địa chất và GTVT

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

Hướng nghiệp: Ngành sư phạm

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

THỰC HÀNH SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG QUẠT ĐIỆN

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

tinh yeu tuoi hoc tro

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

tiết 31: TH: Quấn MBA 1 pha

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

tiết 28: quấn máy biến áp một pha

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

bài giảng

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

Nguoi

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

phương pháp giâm cành

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chuyên đề nghề cắt may

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chuyên đề nghề cắt may

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chuyên đề nghề cắt may

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH NẤU ĂN

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chuyên đề tuần 30

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chuyên đề tuần 30

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chuyên đề tuần 25

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chuyên đề tuần 22

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 11

Chuyên đề tuần 21

 • 4 năm trước
 • 0