Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp

Thư viện bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

Giáo an lóp Một tổng hợp

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
GD Hướng nghiệp 9

Giáo an lóp Một tổng hợp

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Giáo viên tham gia

Giáo an lóp Một tổng hợp

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Chuyên môn

HD Portal

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
GD hướng nghiệp 6

Tài liệu tập huấn tổ trưởng

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
GD hướng nghiệp 6

Tài liệu tập huấn tổ trưởng

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
GD hướng nghiệp 6

Tài liệu tập huấn tổ trưởng

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
GD hướng nghiệp 6

Tài liệu tập huấn tổ trưởng

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
GD hướng nghiệp 6

Tài liệu tập huấn tổ trưởng

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
GD hướng nghiệp 6

Tài liệu tập huấn tổ trưởng

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

Chủ đề 3. Thế giới nghề nghiệp quanh ta

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
GD Hướng nghiệp 9

Chủ đề 3. Thế giới nghề nghiệp quanh ta

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

Chủ đề 3. Thế giới nghề nghiệp quanh ta

 • 2 tháng trước
 • 2
bài giảng
GD Hướng nghiệp 10

Chủ đề 4: Vấn đề giới trong chọn nghề

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Dạng khác

Lập trình_Vẽ hình

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
GD Hướng nghiệp 9

RUNG CHUÔNG VÀNG 22-12

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

RUNG CHUÔNG VÀNG 22-12

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

RUNG CHUÔNG VÀNG 22-12

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Dạng khác

KHIK4

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Dạng khác

Ôn tập cuối HK I - Khối 5

 • 4 tháng trước
 • 54
bài giảng
GD Hướng nghiệp 9

cách viết sáng kiến kinh nghiệm

 • 4 tháng trước
 • 39
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

cách viết sáng kiến kinh nghiệm

 • 4 tháng trước
 • 31
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

cách viết sáng kiến kinh nghiệm

 • 4 tháng trước
 • 28
bài giảng
Dạng khác

Thuyết trình theo chủ đề

 • 4 tháng trước
 • 7
bài giảng
Dạng khác

Tập vẽ hình

 • 4 tháng trước
 • 6
bài giảng
Dạng khác

Tập vẽ hình

 • 4 tháng trước
 • 6
bài giảng
GD Hướng nghiệp 11

Chủ đề 7. Tôi muốn đạt được ước mơ

 • 4 tháng trước
 • 10
bài giảng
GD Hướng nghiệp 9

Kỹ năng bán hàng

 • 5 tháng trước
 • 8
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

Luyện tập toán 8 tiết chia đa thức.

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 9

Luyện tập toán 8 tiết chia đa thức.

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

Luyện tập toán 8 tiết chia đa thức.

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

Luyện tập toán 8 tiết chia đa thức.

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

rút gọn phân thức

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

rút gọn phân thức

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 9

rút gọn phân thức

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

rút gọn phân thức

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
GD Hướng nghiệp 9

Phuong_phap_giao_duc_gia_tri_ky_nang_song

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

Phuong_phap_giao_duc_gia_tri_ky_nang_song

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Giáo dục kỹ năng sống cho HS-THCS

Phuong_phap_giao_duc_gia_tri_ky_nang_song

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

Phuong_phap_giao_duc_gia_tri_ky_nang_song

 • 6 tháng trước
 • 0