Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp

Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp
bài giảng
Dạng khác

Thử

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Dạng khác

demo violet

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Dạng khác

Củng cố bài Thương mại và du lịch

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Dạng khác

TEST

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Dạng khác

bai hoc elearning

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Dạng khác

BÀI GIẢNG DEMO

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Dạng khác

BÀI GIẢNG NHÁP

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Dạng khác

Bai giang eleraning

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Dạng khác

Tieng Anh 6 - bai 3 - test upload lan 2

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Dạng khác

Tieng anh 6 - Bai 3 - test upload

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Dạng khác

hoat dong ngoai gio len lop 4

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Dạng khác

Thử nghiệm số 1

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Dạng khác

elearning st vsv

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Dạng khác

bài thực hành thử

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Dạng khác

test bài làm e learing

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Dạng khác

TEST DUA BAI GIANG ELAERNING LEN VIOLET

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Dạng khác

lop 11 DỰ thi STK 2018-2019

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Bài giảng

TIÊT 108 SỐ LỚP 6.

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

TIÊT 108 SỐ LỚP 6.

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

TIÊT 108 SỐ LỚP 6.

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 9

TIÊT 108 SỐ LỚP 6.

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 9

TIẾT 68 ÔN TẬP HÌNH HỌC

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

TIẾT 68 ÔN TẬP HÌNH HỌC

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

TIẾT 68 ÔN TẬP HÌNH HỌC

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

TIẾT 68 ÔN TẬP HÌNH HỌC

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Dạng khác

CNK5

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Dạng khác

CNK4

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Dạng khác

CNK3

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

TRỘM NHÌN NHAU

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

Giáo an lóp Một tổng hợp

 • 6 tháng trước
 • 2
bài giảng
GD Hướng nghiệp 9

Giáo an lóp Một tổng hợp

 • 6 tháng trước
 • 4
bài giảng
Giáo viên tham gia

Giáo an lóp Một tổng hợp

 • 6 tháng trước
 • 2
bài giảng
Chuyên môn

HD Portal

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
GD hướng nghiệp 6

Tài liệu tập huấn tổ trưởng

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
GD hướng nghiệp 6

Tài liệu tập huấn tổ trưởng

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
GD hướng nghiệp 6

Tài liệu tập huấn tổ trưởng

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
GD hướng nghiệp 6

Tài liệu tập huấn tổ trưởng

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
GD hướng nghiệp 6

Tài liệu tập huấn tổ trưởng

 • 7 tháng trước
 • 4
bài giảng
GD hướng nghiệp 6

Tài liệu tập huấn tổ trưởng

 • 7 tháng trước
 • 1
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

Chủ đề 3. Thế giới nghề nghiệp quanh ta

 • 7 tháng trước
 • 2
bài giảng
GD Hướng nghiệp 9

Chủ đề 3. Thế giới nghề nghiệp quanh ta

 • 7 tháng trước
 • 5
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

Chủ đề 3. Thế giới nghề nghiệp quanh ta

 • 7 tháng trước
 • 2