Bài giảng Giáo dục Công dân

Thư viện bài giảng Giáo dục Công dân
bài giảng
GD công dân 7

Bài 1. Sống giản dị

 • 24 ngày trước
 • 2
bài giảng
GDCD 11

Bài 15. Chính sách đối ngoại

 • 26 ngày trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
GDCD 10

lop 10

 • 27 ngày trước
 • 4
bài giảng
GDCD-NGLL

CLB TIẾNG ANH - LỊCH SỬ 26/3 THCS DIỄN XUÂN

 • 27 ngày trước
 • 3
bài giảng
GDCD-NGLL

CLB TIẾNG ANH - LỊCH SỬ 26/3

 • 27 ngày trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
GDCD 7

Bài 11. Tự tin

 • 28 ngày trước
 • 4
bài giảng
GDCD - GDNGLL 7

Bài 11. Tự tin

 • 28 ngày trước
 • 5
bài giảng
GDCD 10

Bài 13. Công dân với cộng đồng

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
GDCD 8

Giới thiệu về HIV

 • một tháng trước
 • 3
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
GDCD 11

Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
GDCD 8

Bài 13. Phòng, chống tệ nạn xã hội

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
GDCD 7

Bài 16. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
GDCD 11

Bài 10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
GDCD 7

Bài 8. Khoan dung

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
bài giảng
GDCD 6

Bài 17. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
GDCD 12

Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
GDCD 10

Bài 13. Công dân với cộng đồng (tiết 1)

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
GDCD 7

Bài 15. Bảo vệ di sản văn hoá

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
GDCD 11

Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng