Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH)

Thư viện bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH)
bài giảng
Công nghệ thông tin

autograp

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH),đề án tốt nghiệp đại học.

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ thông tin

dành cho các bạn học cd dh

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ thông tin

Khai phá dữ liệu - Chương 5 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

KKhai phá dữ liệu - Chương 4 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Khai phá dữ liệu - Chương 3 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Khai phá dữ liệu - Chương 2 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Khai phá dữ liệu - Chương 1 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu - Chương 6 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu - Chương 5 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu - Chương 4 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu - Chương 3 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu - Chương 2 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu - Chương 1 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Thông tin và vai trò của thông tin trong quản trị văn phòng

 • một năm trước
 • 3
bài giảng
Công nghệ thông tin

CÁP ĐỒNG TRỤC

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Tin học

Tìm hiểu MS OFFICE 2007

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Tin học

Bài giảng hàm VLOOKUP

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Toán Rời Rạc - Chương 1: Cơ Sở Logic

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Footnote and endnote

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa MacLe

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Thiết kế và trình bày báo cáo ở dạng trình chiếu

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

GIới Thiệu Các Chức Năng Chính Của Phần Mềm Violet 1.8

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

INTERNET VÀ CÁC DỊCH VỤ TRÊN INTERNET

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

MS Word

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

All in one

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Kết nối Internet

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ thông tin

Tin học đại cương: TRUYỀN THÔNG - VIỄN THÔNG

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Chapter7

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Bài giảng môn Cơ sở dữ liệu

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

bai giang linux

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

spss

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

spss

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

spss

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

spss

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

SPSS

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Tìm hiểu về Ubuntu

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Các trường đại học khu vực miền nam

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

cơ sở dữ liệu

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

07.KieuAnhXa - Dac Ta Hinh Thuc

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

06.KieuDoiTuongPhuc - Dac Ta Hinh Thuc

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

05.DacTaHam Dac Ta Hinh Thuc

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

04.MangVaChuoi Dac Ta Hinh Thuc

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

03.KieuTapHop Dac Ta Hinh Thuc

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

02.CoSoToan Dac Ta Hinh Thuc

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

01.TongQuan Dac Ta Hinh Thuc - v1

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

00.GioiThieuMonHoc Dac Ta Hinh Thuc - v1

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Bảo mât & an ninh mạng: Clickjacking

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Project 2007 - Cân bằng tài nguyên

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ thông tin

Tin học Access

 • 3 năm trước
 • 0