Bài giảng Công nghệ 9

Thư viện Bài giảng Công nghệ 9
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

 • 5 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

 • 6 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng

 • 6 ngày trước
 • 0
bài giảng
Trồng cây ăn quả

Trồng cây ăn quả 9.

 • 8 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 5. Thực hành: Nối dây dẫn điện

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Nấu ăn

nấu ăn

 • 12 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 3. Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Cắt may

Cắt may 11

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 3. Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 2. Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

lap dat mang dien trong nha 9

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 9

cắt may

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 9

Bài 10. Kĩ thuật trồng cây xoài

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 9

sơ đồ tư duy cn 9

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Tai nạn giao thông

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

CÔNG NGHỆ 9 HK II

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

sơ đồ tư duy cn 9

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 • 6 tháng trước
 • 2
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 10. Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

 • 6 tháng trước
 • 4
bài giảng
Trồng cây ăn quả

Bài 10. Kĩ thuật trồng cây xoài

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 9

Nấu ăn 9. Bài 4. An toàn lao động trong nấu ăn

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 9

Nấu ăn 9. Bài 4. An toàn lao động trong nấu ăn

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 9

Nấu ăn 9. Bài 4. An toàn lao động trong nấu ăn

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 9

Nấu ăn 9. Bài 4. An toàn lao động trong nấu ăn

 • 6 tháng trước
 • 1
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

 • 7 tháng trước
 • 2
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

 • 7 tháng trước
 • 2
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 10. Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

 • 7 tháng trước
 • 2
bài giảng
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 7. Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

 • 8 tháng trước
 • 1
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 • 8 tháng trước
 • 1
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 10. Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

 • 8 tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài giảng khác

Tin học 9. Bài thực hành 8. Bộ sưu tập hoa

 • 8 tháng trước
 • 1
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 8. Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

 • 9 tháng trước
 • 4
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 9. Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn

 • 9 tháng trước
 • 1
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 7. Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 9

Nấu ăn 9. Bài 6. Trình bày và trang trí bàn ăn

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 9

Nấu ăn 9. Bài 6. Trình bày và trang trí bàn ăn

 • 10 tháng trước
 • 3