Bài giảng Công nghệ 9

Thư viện bài giảng Công nghệ lớp 9
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Cắt may

cắt may

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 9

tiết 15- ôn tập lý thuyết

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 9

tiết 15- ôn tập lý thuyết

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 9

tiết 15- ôn tập lý thuyết

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Trồng cây ăn quả

Bài 4. Thực hành: Giâm cành (tiết 1)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 5. Thực hành: Nối dây dẫn điện

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 4 Thực hành Công Nghệ Điện 9

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 2. Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 9

Bài 12. Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 9

t10 chiet canh

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 9

Bài 7: lắp mạch điện

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 9

Bài 7: lắp mạch điện

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 9

Bài 6. Thực hành

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 9

Bài 6. Thực hành

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

ĐO VUI ĐE HỌC

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

ĐỐ VUI ĐỂ HỌC

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Bài giảng Công nghệ

Sơ đồ lắp đặt mạch điện từ bài 6 đến bài 9 CN(

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Bài giảng Công nghệ

Sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn cầu thang (Bài 9 CN9)

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Bài giảng Công nghệ

sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện (Bài 6 Công nghệ 9)

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 12. Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 9

bài 9

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 9

bài 9

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 9

bài 9

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 9

BÀI 9 TH LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN CẦU THANG

 • 10 tháng trước
 • 0