Bài giảng Công nghệ 8

Thư viện bài giảng Công nghệ lớp 8
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 39. Đèn huỳnh quang

 • 29 ngày trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 38. Đồ dùng loại điện - quang: Đèn sợi đốt

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 39. Đèn huỳnh quang

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 39. Đèn huỳnh quang

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 38. Đồ dùng loại điện - quang: Đèn sợi đốt

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

GAME ÔN TẬP BIỂU DIỄN REN CN8

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

GAME ÔN TẬP BIỂU DIỄN REN CN8

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

GAME ÔN TẬP BIỂU DIỄN REN CN8

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Công nghệ 8

Ôn tập chương Kỹ thuật điện

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Ôn tập chương Kỹ thuật điện

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Ôn tập chương Kỹ thuật điện

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Ôn tập chương Kỹ thuật điện

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Động cơ điện xoay chiều 1 pha

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Động cơ điện xoay chiều 1 pha

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Động cơ điện xoay chiều 1 pha

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Động cơ điện xoay chiều 1 pha

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 36. Vật liệu kĩ thuật điện

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 36. Vật liệu kĩ thuật điện

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 36. Vật liệu kĩ thuật điện

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 36. Vật liệu kĩ thuật điện

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà

 • một tháng trước
 • 2
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 36. Vật liệu kĩ thuật điện

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 39. Đèn huỳnh quang

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 38. Đồ dùng loại điện - quang: Đèn sợi đốt

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 48. Sử dụng hợp Ií điện năng

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 48. Sử dụng hợp Ií điện năng

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 36. Vật liệu kĩ thuật điện

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 2. Hình chiếu

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 48. Sử dụng hợp Ií điện năng

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 45. Thực hành - Quạt điện

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

lop VNEN

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Bài giảng bạn tặng

Tin học 9. Bài 9. Bài trình chiếu

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Bài giảng bạn tặng

bài trình chiếu hoa đẹp

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 42. Bếp điện, nồi cơm điện

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 42 Bếp điện- Nồi cơm điện

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 40. Thực hành - Đèn ống huỳnh quang

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 40. Thực hành - Đèn ống huỳnh quang

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 40. Thực hành - Đèn ống huỳnh quang

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng