Bài giảng Công nghệ 8

Thư viện Bài giảng Công nghệ 8
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 2. Hình chiếu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 21. Cưa và đục kim loại

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 21. Cưa và đục kim loại

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 21. Cưa và đục kim loại

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 13. Bản vẽ lắp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 13. Bản vẽ lắp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 13. Bản vẽ lắp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 53,55

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

phương pháp vẽ hình chiếu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

sơ đồ tư duy

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

công nghệ 8 bài 55 sơ đồ điện

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 29. Truyền chuyển động

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 29. Truyền chuyển động

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 29. Truyền chuyển động

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 39. Đèn huỳnh quang

 • 4 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 39. Đèn huỳnh quang

 • 4 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 39. Đèn huỳnh quang

 • 4 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

GAME ÔN TẬP BIỂU DIỄN REN CN8

 • 5 tháng trước
 • 7
bài giảng
Công nghệ 8

GAME ÔN TẬP BIỂU DIỄN REN CN8

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

GAME ÔN TẬP BIỂU DIỄN REN CN8

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Ôn tập chương Kỹ thuật điện

 • 5 tháng trước
 • 5
bài giảng
Công nghệ 8

Ôn tập chương Kỹ thuật điện

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Ôn tập chương Kỹ thuật điện

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Ôn tập chương Kỹ thuật điện

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Động cơ điện xoay chiều 1 pha

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Động cơ điện xoay chiều 1 pha

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Động cơ điện xoay chiều 1 pha

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Động cơ điện xoay chiều 1 pha

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 36. Vật liệu kĩ thuật điện

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 36. Vật liệu kĩ thuật điện

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 36. Vật liệu kĩ thuật điện

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 36. Vật liệu kĩ thuật điện

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 36. Vật liệu kĩ thuật điện

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 39. Đèn huỳnh quang

 • 5 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 48. Sử dụng hợp Ií điện năng

 • 5 tháng trước
 • 1