Bài giảng Công nghệ 8

Thư viện Bài giảng Công nghệ 8
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 13. Bản vẽ lắp

 • 6 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 18. Vật liệu cơ khí

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 11. Biểu diễn ren

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 2. Hình chiếu

 • 9 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 11. Biểu diễn ren

 • 10 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 15. Bản vẽ nhà

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 13. Bản vẽ lắp

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 13. Bản vẽ lắp

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện

 • 17 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 9. Bản vẽ chi tiết

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 11. Biểu diễn ren

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 11. Biểu diễn ren

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

bai 0n tâp chuong 6,7

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Chuyên đề công nghệ 8 - Biểu diễn ren

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 9. Bản vẽ chi tiết

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Tổng kết và ôn tập Phần I

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 2. Hình chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 2. Hình chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Đề thi học kì 2

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Công nghệ 8.Đề cương ôn thi

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 2. Hình chiếu

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 21. Cưa và đục kim loại

 • 5 tháng trước
 • 2
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 21. Cưa và đục kim loại

 • 5 tháng trước
 • 0