Bài giảng Công nghệ 7

Thư viện bài giảng Công nghệ lớp 7
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 29 ngày trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 29 ngày trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 29 ngày trước
 • 2
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 29 ngày trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 44. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 44. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Các bài Ôn tập

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 44. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

cong nghe 7

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 31. Giống vật nuôi

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 40. Sản xuất thức ăn vật nuôi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 30. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 27. Chăm sóc rừng sau khi trồng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 47. Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 30. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 29. Bảo vệ và khoanh nuôi rừng

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 28. Khai thác rừng

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 34. Nhân giống vật nuôi

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 37. Thức ăn vật nuôi

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 28. Khai thác rừng

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 26. Trồng cây rừng

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 26. Trồng cây rừng

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 28. Khai thác rừng

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7 HK I

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7 HK I

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7 HK I

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng

 • 3 tháng trước
 • 1