Bài giảng Công nghệ 6

Thư viện bài giảng Công nghệ lớp 6
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

 • 16 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

công nghệ 6

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

bài 23 thực hành xây dựng thực đon tiết 1

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 25. Thu nhập của gia đình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 25. Thu nhập của gia đình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 25. Thu nhập của gia đình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 25. Thu nhập của gia đình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

bài giảng công nghệ 6

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

bài giảng công nghệ 6

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

bài giảng công nghệ 6

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

bài giảng công nghệ 6

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

bài 25. thu nhập của gia đình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 25. Thu nhập của gia đình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 26. Chi tiêu trong gia đình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 25. Thu nhập của gia đình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 25. Thu nhập của gia đình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 25. Thu nhập của gia đình

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 25. Thu nhập của gia đình tiết 1

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn

 • 2 tháng trước
 • 3
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm

 • 3 tháng trước
 • 1