Bài giảng Công nghệ 6

Thư viện bài giảng Công nghệ lớp 6
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn

 • 26 ngày trước
 • 3
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • một tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 18 Các phương pháp chế biến món ăn (tiết 44)

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm

 • 2 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí tiết 3

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 3 tháng trước
 • 1
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 11. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 12. Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 12. Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 12. Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Ôn tập Chương II

 • 4 tháng trước
 • 296
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 4 tháng trước
 • 73