Bài giảng Công nghệ 6

Thư viện Bài giảng Công nghệ 6
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 7 Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật

 • 6 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 13. Cắm hoa trang trí

 • 14 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Ôn tập Chương III

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Ôn tập Chương III

 • 15 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 2. Lựa chọn trang phục

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 2. Lựa chọn trang phục

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 14. Thực hành: Cắm hoa

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

 • 4 tháng trước
 • 4
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

công nghệ 6

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 • 5 tháng trước
 • 2
bài giảng
Công nghệ 6

bài 23 thực hành xây dựng thực đon tiết 1

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 25. Thu nhập của gia đình

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 25. Thu nhập của gia đình

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 25. Thu nhập của gia đình

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 25. Thu nhập của gia đình

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

bài giảng công nghệ 6

 • 6 tháng trước
 • 0